Lịch công tác tuần 03 năm 2019

13/01/2019 18:48 GMT+7
Lịch công tác tuần 03 năm 2019 (Từ ngày 14/01 đến ngày 19/01/2019)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai

14/01

10h00

Phòng họp A4

Họp bàn về việc phối hợp tổ chức tọa đàm về Nhà giáo và chính sách phát triển đội ngũ nhà giáo trong Luật Giáo dục. Thành phần: Viện trưởng chủ trì, các cán bộ theo giấy mời. Ban NC CS& CLPTGD chuẩn bị và cùng dự

14h00

Phòng họp D205, Bộ GD&ĐT

Hội đồng tuyển chọn Đề tài Nghiên cứu xây dựng Khung Chiến lược giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng chủ trì. Thành phần: Theo QĐ số 5122/QĐ-BGDĐT, Viện KHGDVN chuẩn bị

14h00

Phòng họp A4

Họp Ban Tổ chức lớp Bồi dưỡng năng lực Tư vấn tâm lý cho giáo viên phổ thông tại Nam Định (đợt 2). PVT Trần Huy Hoàng chủ trì, Tổ Thư ký chuẩn bị và mời họp

15h30

Phòng họp

tầng 3,

Số 4 THĐ

Ban NC Đánh giá Giáo dục tổ chức kết nạp Đảng viên mới

16h00

Phòng họp A4

Họp nhóm UN WOMAN. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì. Tổ thư ký chuẩn bị và mời họp

Thứ Ba

15/01

8h00

Phòng họp A4

Họp Hội đồng xét tiếp nhận viên chức. Thành phần: Theo quyết định. Phòng TC-HC chuẩn bị và mời

8h30

VP Công đoàn

Họp BCH Công đoàn Viện

10h00

Phòng họp A4

Họp Ban tổ chức Hội nghị CCVC Viện KHGDVN năm 2019. Thành phần theo quyết định. Các PCN và các đầu mối chuẩn bị, trình bày dự thảo báo cáo

10h00

Phòng họp H, Bộ GD&ĐT

Họp quán triệt Kết luận của Bộ Công an về việc lưu hành các văn bản mật của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Lê Hải An chủ trì. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng và đại diện Lãnh đạo Phòng TC-HC tham dự.

14h00

Phòng họp A4

Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Viện KHGDVN bình xét các danh hiệu thi đua năm 2018. Thành phần: Theo quyết định. Phòng TC-HC chuẩn bị

15h30

Phòng họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Nguyễn Thị Thanh Bình, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Tư

16/01

8h30

Phòng họp C53

Tổng kết công tác Công đoàn Viện năm 2018. Thành phần: Theo giấy mời và giấy triệu tập

8h30

Phòng họp A4

Họp nhóm xây dựng bộ công cụ. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì, các thành viên nhóm nghiên cứu. PGS.TS Nguyễn Thị Lan Phương chuẩn bị báo cáo

13h30

Phòng họp B20

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của 03 NCS khóa 2015 chuyên ngành Tâm lý học. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp D205, Bộ GD&ĐT

Tọa đàm về Nhà giáo và chính sách phát triển đội ngũ nhà giáo trong Luật Giáo dục do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì. Viện KHGDVN chuẩn bị báo cáo

14h00

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu về giáo dục giá trị. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì. Tổ thư ký chuẩn bị và mời họp.

Thứ Năm

17/01

8h30

Hội trường A, Bộ GD&ĐT

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Bộ GD&ĐT. Thành phần: Viện trưởng tham dự

9h30

Phòng họp A13

PVT Nguyễn Đức Minh tiếp công dân. Phòng TC-HC chuẩn bị và mời

14h00

Hội trường A, Bộ GD&ĐT

Họp các tiểu ban chuyên môn thuộc Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực xin ý kiến về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) do Bộ trưởng chủ trì. Thành phần: Các thành viên Hội đồng QGGDPTNL

14h00

Phòng họp A4

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Giang, chuyên ngành QLGD Khóa 2015. Phòng QLKH, ĐT &HTQT chuẩn bị và mời

 

Thứ Sáu

18/01

8h00

Khách sạn TQT, Số 1 Yết Kiêu,  Hà Nội

Hội thảo “Giáo dục Công dân Toàn cầu”. Thành phần: các thành viên BTC và đại biểu theo giấy mời

13h30

Phòng họp A4

Thảo luận về vấn đề đo lường và giám sát SDG 4.7. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh chủ trì, các đại biểu theo giấy mời

14h00

Trường THCS Thanh Xuân

Hội thảo Bình đẳng giới của UN WOMAN. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng và cán bộ theo giấy mời tham dự

Thứ Bẩy

19/01

8h00

Khách sạn Adonis Hotel Hanoi

Số 55 phố Quang Trung, Hà Nội

Hội nghị công chức, viên chức Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam năm 2019. Thành phần: Theo giấy mời và giấy triệu tập