Lịch công tác tuần 04 năm 2019

20/01/2019 22:03 GMT+7
Lịch công tác tuần 04 năm 2019 (Từ ngày 21/01 đến ngày 26/01/2019)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai

21/01

8h00

Phòng họp B20

Tập huấn mã hóa và phân tích dữ liệu bằng phần mềm Transana thuộc dự án RISE VN

(Đến hết Thứ sáu 25/01/2019)

8h30

Tầng 8, Nhà C1T, ĐHQG Hà Nội

Tọa đàm về thi THPT và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học THPT trong dự thảo Luật GD (sửa đổi) do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì. Thành phần: Theo giấy mời

9h00

Phòng họp A13

Họp BTV Đảng ủy Viện. Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị

Thứ Ba

22/01

8h00

Lạng Sơn

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm việc với Sở GDĐT Lạng Sơn về chuẩn bị cho CT GDPT mới và công tác xây dựng xã hội học tập. Thành phần: Theo giấy mời

9h00

Phòng họp A4

Họp chuẩn bị Hội thảo tập huấn về xuất bản Tạp chí KHGDVN. Tạp chí KHGDVN chuẩn bị và mời

10h00

Phòng họp A13

Trao Quyết định nghỉ hưu cho PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí và CN. Nguyễn Dương Yên. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện; Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng; Công đoàn Viện; Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm PTBVCLGDPTQG, Phòng TC-QT

14h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Họp về Quy tắc ứng xử đối với GDMN và GD phổ thông do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần: Theo giấy mời

Thứ Tư

23/01

8h30

Phòng họp A4

Tổ chức chấm TLTQ, Duyệt đề cương chi tiết và kiểm tra tiến độ đào tạo của NCS khóa 2017, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Đoàn Quang Trung, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Năm

24/01

8h00

Phòng họp A13

Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng các phòng chức năng

9h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ xét, đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2018. Thành phần: Viện trưởng dự họp

14h00

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Tuyết, chuyên ngành TLH. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

 

Thứ Sáu

25/01

8h30

Phòng họp A4

Nghiệm thu đề tài V2016-07 do ThS. Hồ Thanh Bình chủ nhiệm. Kính mời: Hội đồng, đại diện Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng, Tạp chí KHGDVN, Trung tâm Thông tin và Dự báo, các thành viên đề tài

8h30

Bộ GD&ĐT

Thẩm định tài liệu hướng dẫn thực hiện CT GDPT mới do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì. Thành phần: Theo giấy mời

8h30

Trung tâm NCGD. Mầm non

Làm việc với Trung tâm NC. GD Mầm non về công tác cán bộ. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng, Phòng TC-HC, toàn thể CB Trung tâm NC. GD Mầm non

9h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Họp về việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD ĐH do Thứ trưởng Lê Hải An chủ trì. Thành phần: Theo giấy mời

14h00

Phòng họp C53

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng bộ Viện KHGDVN năm 2018. Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị và mời

Thứ Bẩy

26/01