Lịch công tác tuần 18 năm 2019

01/05/2019 18:28 GMT+7
Lịch công tác tuần 18 năm 2019 (Từ ngày 29/4 đến ngày 04/5/2019)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai

29/4

NGHỈ LỄ 30/4 và 01/5

Thứ Ba

30/4

Thứ Tư

01/5

Thứ Năm

02/5

10h00

PH.E. Bộ GD&ĐT

Họp về Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì. Thành phần: Vụ TCCB, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Dự án RGEP; PVT Lê Anh Vinh, Lãnh đạo Trung tâm PTBVCLGDPTQG, đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng thuộc Viện. Trung tâm PTBVCLGDPTQG chuẩn bị

 

Thứ Sáu

03/5

8h00

PH.C. Bộ GD&ĐT

Họp về kế hoạch phòng chống bạo lực học đường năm 2019 do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng và cán bộ theo giấy mời tham dự

8h00

Phòng họp A4

Họp Hội đồng xét chọn đề xuất danh mục đề tài KHCN cấp Bộ năm 2020 của Viện và giới thiệu ứng viên tham gia HĐ chức danh giáo sư ngành và liên ngành. Thành phần: Lãnh đạo Viện, thường trực HĐKH&ĐT của Viện. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị

10h30

Ban NC. Giáo dục Dân tộc

Công bố quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Ban NC. Giáo dục Dân tộc. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh, đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính, toàn thể CCVC Ban NC. Giáo dục Dân tộc

14h00

Phòng họp A4

Họp giao ban cơ quan Viện tháng 4 năm 2019. Thành phần theo quy định

15h00

Phòng họp B20

Họp nhóm nhiên cứu xây dựng bộ công cụ đo chỉ số phát triển trí tuệ học sinh. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì; các thành viên nhóm nhiên cứu. Thư ký chuẩn bị

16h00

Phòng họp B20

Họp nhóm nghiên cứu phối hợp với Plan. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì; các thành viên nhóm nghiên cứu

Thứ Bẩy

04/5

8h00

Các đơn vị

Làm bù thứ Hai ngày 29/4/2019

9h00

Phòng họp A13

Họp Ban chủ nhiệm chương trình KHCN cấp Bộ “Giáo dục giá trị cho học sinh phổ thông”. Thường trực Ban chủ nhiệm chuẩn bị