Lịch công tác tuần 19 năm 2019 (Bổ sung lần 1)

06/05/2019 10:14 GMT+7
Lịch công tác tuần 19 năm 2019 (Từ ngày 06/5 đến ngày 11/5/2019)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai

06/5

8h00

Phòng họp tầng 4

52 Liễu Giai

Tổ chức lớp đào tạo Âm ngữ trị liệu Nhi 2018. (Học cả tuần)

Thứ Ba

07/5

10h00

Vụ GDMN

Làm việc với Vụ GDMN về số Tạp chí GDMN. Thành phần: Viện trưởng, Trưởng ban biên biên tập, Trưởng ban trị sự Tạp chí KHGDVN

14h00

Phòng họp A4

Họp về nhiệm vụ quản lý CCVC Viện KHGDVN. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng, Lãnh đạo Ban CS và CLPTGD, các thành viên nhóm nghiên cứu

16h30

Phòng họp A4

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài B2016-VKG-06 do ThS. Cao Thị Phương Chi chủ nhiệm. Kính mời Hội đồng, Đại diện các phòng chức năng, Trung tâm Thông tin và Dự báo, Tạp chí KHGDVN, Trung tâm Phát triển bền vững CLGDPTQG

Thứ Tư

08/5

8h00

Phòng họp A13

Viện trưởng làm việc với Lãnh đạo Phòng TC-QT về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Phòng

8h00

Trung tâm GDĐBQG

Tọa đàm khoa học góp ý cho Bộ công cụ và kế hoạch khảo sát thực trạng đề tài "Xây dựng mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ Việt Nam dựa vào gia đình và cộng đồng". Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Minh Mục. Thành phần theo giấy mời

9h00

Phòng họp A13

Họp nhóm nghiên cứu về Luật nhà giáo. Thành phần: các thành viên nhóm nghiên cứu. Thư kí chuẩn bị và mời họp

14h00

Phòng họp A4

Họp về công tác thông tin, truyền thông của Viện. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng, Lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Dự báo, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện. Trung tâm Thông tin và Dự báo chuẩn bị nội dung

16h00

Phòng họp A4

Họp Hội đồng khảo sát đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018. Viện trưởng chủ trì. Kính mời Hội đồng. Chủ nhiệm chuẩn bị báo cáo

Thứ Năm

09/5

8h30

Phòng họp A4

Họp về công tác triển khai xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khoa học công nghệ cho CCVC thuộc Viện. Thành phần: Tập thể lãnh đạo Viện, Trưởng các Phòng chức năng. Phòng TC-HC chuẩn bị

10h00

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu về mô hình trường học. Thành phần: Viện trưởng chủ trì, các thành viên nhóm nghiên cứu

Thứ Sáu

10/5

8h00

Đắc Nông

Hội thảo đánh giá việc thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. TS. Hà Đức Đà tham dự

14h30

PH C402, Bộ GD&ĐT

Họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 của Viện KHGDVN. Thành phần: Viện trưởng, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện. Phòng QLKH, ĐT và HTQT phối hợp với Phòng TC-QT chuẩn bị

Thứ Bẩy

11/5