Lịch công tác tuần 20 năm 2019

12/05/2019 17:13 GMT+7
Lịch công tác tuần 20 năm 2019 (Từ ngày 13/5 đến ngày 18/5/2019)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai

13/5

10h00

PH E, Bộ GD&ĐT

Họp về tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện CTGDPT mới. Thành phần tham dự theo giấy mời

14h00

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Ngọc Anh, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Ba

14/5

14h00

 

Phòng họp B20

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Nguyễn Thị Nga, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Tư

15/5

14h00

Phòng họp A4

Tổ chức đánh giá Tiểu luận tổng quan, Duyệt đề cương chi tiết và kiểm tra tiến độ đào tạo của NCS khóa 2017, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Năm

16/5

8h00

KS Khăn Quàng Đỏ

Hội thảo góp ý hướng dẫn tổ chức dạy học đối với lớp 1 từ năm học 2019-2020. Thành phần tham dự theo giấy mời

8h30

Phòng họp A4

Hội đồng KH&ĐT Viện họp về thành lập Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở. Kính mời các thành viên HĐ tham dự đầy đủ.

14h00

Phòng họp A4

Họp về phương án tự chủ của các đơn vị thuộc Viện. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện. Phòng TC-QT chuẩn bị

Thứ Sáu

17/5

8h00

HT A, Bộ GD&ĐT

Đảng Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chuyên đề chỉ thị “xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thành phần: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Viện; Bí thư, Phó bí thư các Chi bộ thuộc Đảng Bộ Viện

14h00

Phòng họp A4

Họp về kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 của Trường Thực nghiệm. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng, Ban Giám hiệu Trường Thực nghiệm

16h30

Phòng họp A13

Họp Đảng ủy Viện

Thứ Bẩy

18/5

8h00

23 Lê Thánh Tông

Dự tập huấn về công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Giáo dục. Thành phần theo giấy triệu tập