Lịch công tác tuần 21 năm 2019

19/05/2019 22:32 GMT+7
Lịch công tác tuần 21 năm 2019 (Từ ngày 20/5 đến ngày 25/5/2019)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai

20/5

8h30

Hội trường C52, C53

Tổ chức thi học kì 3 của lớp Ngôn ngữ trị liệu Nhi 2018 (đến hết 24/5)

8h30

Số 1 Yết Kiêu

Hội thảo - Tập huấn phát triển năng lực thực hiện CT GDPT mới do Bộ GD&ĐT tổ chức. Thành phần tham dự theo giấy mời

14h00

Phòng họp A13

Họp về chương trình KH&CN cấp Bộ (Giáo dục giá trị văn hóa). Tổ Thư ký chuẩn bị và mời họp

14h00

Đại học Quốc gia HN

Hội thảo Giáo dục và đào tạo Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi thích ứng với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4: Vấn đề và giải pháp. Thành phần tham dự theo giấy mời

Thứ Ba

21/5

14h00

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu phối hợp với Plan. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì, các thành viên nhóm nghiên cứu

14h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Họp góp ý hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Thành phần tham dự theo giấy mời

Thứ Tư

22/5

9h00

PH C, Bộ GD&ĐT

Họp góp ý hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Thành phần tham dự theo giấy mời

15h00

Phòng họp A4

Họp ban quản lý dự án xây dựng

15h00

PH E, Bộ GD&ĐT

Họp chuẩn bị tổ chức Diễn đàn về Giáo dục vì sự phát triển bền vững và Giáo dục công dân toàn cầu. Thành phần tham dự theo giấy mời

Thứ Năm

23/5

8h30

PH H, Bộ GD&ĐT

Họp Tiểu ban giáo dục đại học của HĐQGGD&PTNNL. TS Lê Đông Phương dự họp

9h00

Trung tâm PTBV

Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh chủ trì, Phòng TC-HC, toàn thể CCVC Trung tâm PTBVCLGDPTQG

14h00

Trung tâm GDĐBQG

Trao quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Đặc biệt quốc gia. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh chủ trì, Phòng TC-HC, toàn thể CCVC Trung tâm GDĐBQG

16h00

PH C, Bộ GD&ĐT

Họp về tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng Chiến lược Giáo dục. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh dự họp

Thứ Sáu

24/5

8h30

Phòng họp B20

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Nguyễn Thị Liễu, chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

8h30

Trường QTHN

Sở GD&ĐT Hà Nội làm việc với Trường QTHN. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng, đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng cùng dự

Thứ Bẩy

25/5