Lịch công tác tuần 23 năm 2019

04/06/2019 15:13 GMT+7
Lịch công tác tuần 23 năm 2019 (Từ ngày 03/6 đến ngày 08/6/2019)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai

03/6

8h00

Hội trường tầng 4,

52 Liễu Giai

Seminar về giáo dục STEM : “Tư duy lý luận khoa học - xã hội trong giáo dục STEM”. Phó Viện trưởng Lê Anh Vinh chủ trì, các cán bộ có giấy mời tham dự

14h00

Phòng họp A4

Họp nhiệm vụ nghiên cứu về chỉ số phát triển học sinh. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì. Tổ Thư ký chuẩn bị và mời họp

Thứ Ba

04/6

8h30

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu phối hợp với Plan. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì và các thành viên nhóm nghiên cứu.

10h00

Phòng họp A4

Họp về phương án tài chính năm học 2019-2020 của Trường TN KHGD. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì; Lãnh đạo Phòng TC-QT, BGH Trường TN KHGD; đại diện Lãnh đạo  các phòng chức năng 

14h00

Phòng họp 205

Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa họp về thi đua khen thưởng và tiêu chí đánh giá thi đua khối  các Sở GDĐT. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh và cán bộ theo giấy mời tham dự

Thứ Tư

05/6

8h30

Phòng họp A4

Họp về bồi dưỡng GV làm công tác tư vấn cho học sinh. Thành phần: Viện trưởng chủ trì; các thành viên ban chỉ đạo

14h00

Phòng họp A4

Họp nhiệm vụ về giải pháp quản lý cán bộ Viện KHGDVN. Thành phần: Lãnh đạo Viện; Lãnh đạo các PCN; nhóm nghiên cứu chuẩn bị báo cáo

14h00

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Phan Hùng Thư, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp

Hội đồng QGGD

PVT Nguyễn Đức Minh họp Tiểu ban giáo dục thường xuyên của Hội đồng QGGD

Thứ Năm

06/6

9h00

Phòng họp 205

Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ dự Tổng kết đợt công tác hỗ trợ kỹ thuật Dự án RGEP  của Ngân hàng Thế giới. Thành phần: Đại diện LĐV và cán bộ theo giấy mời tham dự

14h00

Phòng họp C

Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ họp về thí điểm tự chủ của Trường Thực nghiệm thuộc Viện KHGDVN. Thành phần: Viện trưởng, PVT Trần Huy Hoàng, Trưởng các phòng chức năng, PHT Phụ trách Trường TH, THCS và THPT thực nghiệm KHGD

14h30

Phòng họp G

Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa họp góp ý về Thông tư hướng dẫn về khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh trong các trường phổ thông. Thành phần: Đại diện LĐV và cán bộ theo giấy mời tham dự

14h00

Phòng họp A4

PVT Nguyễn Đức Minh làm việc với Plan

 

Thứ Sáu

07/6

8h00

Phòng họp A4

Họp giao ban cơ quan Viện tháng 5 năm 2019. Thành phần theo quy định

14h00

Phòng họp A13

Họp về Đề án vị trí việc làm  năm 2019 của Viện. Thành phần:  Lãnh đạo Viện,  Lãnh đạo các phòng chức năng

16h00

Phòng họp A13

Họp Hội đồng  xét hết hợp đồng lao động. Thành phần theo Quyết định

Thứ Bẩy

08/6