Lịch công tác tuần 24 năm 2019

09/06/2019 22:43 GMT+7
Lịch công tác tuần 24 năm 2019 (Từ ngày 10/6 đến ngày 15/6/2019)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai

10/6

14h00

Phòng họp A13

Làm việc với VNPT Technology về phối hợp nghiên cứu. Thành phần: Viện trưởng chủ trì, các thành viên theo thư mời

Thứ Ba

11/6

8h30

Phòng họp B20

Họp chuẩn bị cho Lễ Phát thưởng học sinh đạt thành tích năm học 2018-2019. Thành phần: Ban chấp hành Công đoàn Viện, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện

14h00

Phòng 506

Nhà C

Bộ GD&DT

Họp góp ý về tiêu chí đánh giá GDTX. Thành phần: PVT Nguyễn  Đức Minh và cán bộ theo giấy mời tham dự

Thứ Tư

12/6

8h30

Phòng họp B20

Tổ chức seminar luận án cho NCS Mai Văn Thi, chuyên ngành LL&PPDHBM Toán. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

8h30

Phòng họp

A4

Họp rà soát Quy định về Quản lý hoạt động KH&CN của Viện. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Thường trực HĐKH&ĐT Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị

14h00

PH C, Bộ GD&ĐT

Toạ đàm về xác định các chỉ số phát triển giáo dục đại học. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh và cán bộ theo giấy mời tham dự

14h00

Phòng họp

 A4

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Đỗ Thanh Tùng, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp B20

Họp nhiệm vụ nghiên cứu về chỉ số phát triển học sinh. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì. Tổ Thư kí chuẩn bị và mời họp

16h00

Phòng họp B20

Họp nhóm xây dựng chương trình trường Thực nghiệm. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì. Thư kí chuẩn bị và mời họp

Thứ Năm

13/6

8h30

23 Lê Thánh Tông

Hội thảo công bố các kết quả nghiên cứu Dự án năng lực số của trẻ em châu Á – Thái Bình Dương (DKAP). Thành phần tham dự theo giấy mời

 

Thứ Sáu

14/6

8h30

Hội trường

tầng 3

khối Tiểu học

Công đoàn Viện tổ chức Lễ Phát thưởng Học sinh đạt thành tích trong năm học 2018-2019. Thành phần: Theo Giấy triệu tập và Giấy mời

8h30

HT A, Bộ GD&ĐT

Họp lấy ý kiến dự thảo Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua các đơn vị công lập trực thuộc Bộ. Thành phần tham dự theo giấy mời

14h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Hi tho góp ý b ch s Giáo dc thường xuyên giai đon 2021-2030. Thành phần tham dự theo giấy mời

14h00

Phòng họp

A4

Hội thảo nhiệm vụ GDBVMT B2019 - VKG- 05MT "Xây dựng quy trình quản lý các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường của ngành giáo dục". Thành phần tham dự theo giấy mời

Thứ Bẩy

15/6

8h30

PH D205, Bộ GD&ĐT

Tọa đàm góp ý bộ chỉ số Giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030. Vụ GDTrH chủ trì, Viện KHGDVN phối hợp. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh và cán bộ theo giấy mời tham dự