Lịch công tác tuần 26 năm 2019 (Bổ sung lần 2)

27/06/2019 10:05 GMT+7
Lịch công tác tuần 26 năm 2019 (Từ ngày 24/6 đến ngày 29/6/2019)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai

24/6

8h00

Phòng họp A13

Họp nhóm phối hợp nghiên cứu với VNPT Technology. Thành phần: Viện trưởng chủ trì, các thành viên theo thư mời

14h30

Phòng họp B20

Họp tổ soạn thảo Đề án VTVL của Viện

Thứ Ba

25/6

8h00

Hội trường C53

Lễ ra quân huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019. Thành phần: BCH quân sự Viện, trung đội DQTV Viện

14h00

Phòng họp A4

Họp nhóm xây dựng chương trình Thực nghiệm. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì. Thư kí chuẩn bị và mời họp

Thứ Tư

26/6

8h30

Phòng họp A4

Báo cáo kết quả, tiến độ phần tự học của học viên trên E-Learning về tư vấn tâm lý. TS. Vương Thị Phương Hạnh chuẩn bị và báo cáo. Tổ thư ký mời họp

14h00

Phòng họp A13

Họp về xây dựng báo cáo kết quả triển khai công tác bồi dưỡng tư vấn tâm lý. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì, các thành viên theo thư mời

Thứ Năm

27/6

14h00

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Lý Thanh Hiền, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

 

Thứ Sáu

28/6

8h00

Hội trường C53

Hội thảo “Thực trạng phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ Việt Nam dựa vào gia đình và cộng đồng”. Thành phần tham dự theo giấy mời

8h30

Phòng họp B20

Tổ chức seminar luận án cho NCS Nguyễn Thị Huyền, chuyên ngành TLH khóa 2016. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h30

Phòng họp A13

Họp chuẩn bị Hội thảo Chiến lược và lập kế hoạch phát triển giáo dục. Thành phần: các thành viên BTC theo quyết định

Thứ Bẩy

29/6