Lịch công tác tuần 28 năm 2019

07/07/2019 21:37 GMT+7
Lịch công tác tuần 28 năm 2019 (Từ ngày 08/7 đến ngày 13/7/2019)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai

08/7

9h00

Phòng họp A13

Họp nhóm phối hợp nghiên cứu với VNPT Technology

14h30

Phòng họp A4

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ, mã số B2017-VKG-12 do PGS.TS Chu Cẩm Thơ làm chủ nhiệm

Thứ Ba

09/7

9h00

Phòng họp A4

Trao quyết định bổ nhiệm CBQL Ban NC. Chính sách và chiến lược phát triển giáo dục; Trung tâm Ứng dụng KHGD. Thành phần: Viện trưởng chủ trì, đại diện Lãnh đạo các phòng chức năng, lãnh đạo và toàn thể CCVC của 2 đơn vị

14h00

Phòng họp A13

Viện trưởng làm việc với Trung tâm ứng dụng KHGD

Thứ Tư

10/7

14h00

Phòng họp A4

Họp triển khai phương án tài chính năm 2019 của Viện. Thành phần: Lãnh đạo Viện, lãnh đạo các Phòng chức năng. Phòng TC-QT chuẩn bị báo cáo

15h30

Phòng họp A4

Họp Hội đồng xét nâng lương thường xuyên quý 2/2019. Thành phần theo quyết định. Phòng TC-HC chuẩn bị và mời

Thứ Năm

11/7

8h00

PH T8, Bộ GD&ĐT

Họp Ban soạn thảo xây dựng bảng lương mới ngành giáo dục. Thành phần theo quyết định

8h30

Phòng họp A4

Họp Ban soạn thảo chương trình Trường Thực nghiệm. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì, các thành viên theo quyết định

14h00

Phòng họp A13

Viện trưởng làm việc với Tạp chí KHGDVN

 

Thứ Sáu

12/7

8h30

Phòng họp A4

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Viện KHGDVN. Thành phần theo quy định

14h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Họp Tiểu ban Giáo dục mần non. Thành phần tham dự theo giấy mời

Thứ Bẩy

13/7