Thông tin chuyên đề "Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 - Thực trạng và đề xuất giải pháp/chính sách"

20/05/2020 12:53 GMT+7
Tổng hợp, trích đăng từ các bài viết trên phương tiện truyền thông (Lưu hành nội bộ)

Mục lục 
 
I. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

1. Không thể học trực tuyến, học sinh vùng khó chờ giải pháp của ngành giáo dục

2. Học sinh ở nông thôn học thế nào trong mùa dịch Covid-19?

3. Muôn vàn nghề mưu sinh của giáo viên hợp đồng trong mùa dịch

4. Học phí, phụ phí được thu thế nào khi học sinh nghỉ phòng dịch?

5. Nhiều trường mầm non tư thục đã... giương cờ trắng

6. Bên bờ vực phá sản, hàng trăm trường tư thục ký đơn cầu cứu Thủ tướng!

7. Dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến đào tạo của các trường

II. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP/CHÍNH SÁCH

1. Công điện ứng phó với dịch virus corona của Bộ Giáo dục

2. Bộ GD-ĐT: Các địa phương căn cứ tình hình cho học sinh tiếp tục nghỉ học

3. Công văn số 431 của Bộ Giáo dục đã nhận được sự đồng tình rất lớn của xã hội

4. Thủ tướng: Bộ Giáo dục thảo luận với các địa phương về việc đi học của học sinh

5. Bộ Giáo dục hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất Thủ tướng Chính phủ các biện pháp, chính sách ứng phó với dịch COVID-19

7. Ba giải pháp hỗ trợ nhà trường, học sinh hoàn thành năm học

8. Đa dạng hoá hình thức dạy và học trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

9. Kho dữ liệu hơn 5 nghìn bài giảng điện tử các cấp học

10. Bộ GD-ĐT tinh giản môn học với nhiều chỗ “Không dạy”, “Khuyến khích học sinh tự đọc”

11. Đẩy mạnh học từ xa nếu học sinh phải tiếp tục nghỉ học

12. Tinh giản chín môn ở tiểu học, nhưng không để học sinh hổng “cơ bản”

13. Bộ Giáo dục - Đào tạo yêu cầu bảo đảm an ninh mạng trong dạy học trực tuyến
 
14. Hỗ trợ miễn phí hạ tầng công nghệ thông tin dạy, học trực tuyến

15. Thực hiện nghiêm khai báo y tế trong học sinh, sinh viên

16. Sẽ bỏ bớt một mức độ đánh giá đối với học sinh tiểu học

17. Học online mùa dịch Covid-19: Cơ hội vàng chuyển đổi số giáo dục