Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 24, tháng 12 năm 2019

16/03/2020 22:27 GMT+7
Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 24, tháng 12 năm 2019

TT

TÊN TÁC GIẢ

 

TÊN BÀI

 

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

 

1

Phạm Đỗ Nhật Tiến;
Trần Công Phong;
Trịnh Thị Anh Hoa

Quản lí nhà nước về nhà giáo trên thế giới và vấn đề đặt ra với Việt Nam

2

Hồ Ngọc Khương

Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến sự phát triển nguồn nhân lực Việt Nam

3

Trần Thị Thái Hà;
Phạm Ngọc Toàn

Thực trạng và xu hướng phát triển nhân lực trình độ đại học trên thị trường lao động

4

Trần Văn Hoan

 

Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục các nhà trường quân đội đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong giai đoạn hiện nay                                             

5

Nguyễn Văn Tráng;
Nguyễn Xuân Dũng

Vận dụng một số nội dung tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào việc giáo dục cán bộ quản lí và giáo viên hiện nay

6

Nguyễn Thị Thu Huyền

Một số giá trị văn hóa truyền thống cần được giáo dục cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế

7

Nguyễn Hùng Vương;
Phùng Thị Thúy Tình

Suy thoái đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay - Thực trạng, nguyên nhân và kiến nghị

8

Nguyễn Quang Bình 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở các nhà trường quân đội trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

9

Nguyễn Viết Tiến 

Thực trạng và giải pháp giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho học viên các trường sĩ quan quân đội

10

Lê Thái Hưng;
Trần Thị Hoa;
Đặng Thị Mây;
Hoàng Lan Hương

Phát triển ngân hàng trắc nghiệm thích ứng để đánh giá năng lực đọc hiểu môn Ngữ văn của học sinh lớp 10 trung học phổ thông

11

Lê Hải Anh;
Chu Thị Thuỷ

Dạy học theo hướng phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh từ trường hợp bài thơ “Thuốc đắng” của Mai Văn Phấn

12

Phạm Thị Hương;
Nguyễn Thị Nhị;
Lê Đức Giang

Đề xuất chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo cử nhân sư phạm công nghệ cấp Trung học cơ sở                             

13

Nguyễn Thị Việt Hà 

Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện trong môn Đạo đức cấp Tiểu học (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

14

Phùng Quang Dương 

Giải pháp phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học theo tiếp cận năng lực

 

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

 

15

Lê Thị Tuyết Hạnh Nguyễn Lê Hoài Thu

Quan niệm về dạy học tiếng Anh hiệu quả của sinh viên Trường Đại học Vinh

16

Đỗ Khánh Năm

Giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

17

Lê Thị Hồng Lam

Thực trạng hoạt động ngoài giờ lên lớp của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

18

Nguyễn Long Giao

Hướng tới xây dựng trường học thông minh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

19

Đặng Thị Thúy Hằng

 

Thực trạng hoạt động xây dựng môi trường vật chất thân thiện cho học sinh ở các trường trung học cơ sở công lập tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯƠC NGOÀI

 

20

Trần Văn Hùng

Mô hình hợp tác đào tạo giữa trường đại học và doanh nghiệp ở Malaysia - Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

21

Phạm Tuyết Nhung

Xây dựng xã hội học tập tại Việt Nam từ góc nhìn kinh nghiệm của Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore