Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 24. MN 02, tháng 12 năm 2019

14/04/2020 19:21 GMT+7
Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 24. MN 02, tháng 12 năm 2019

TT

Tên tác giả

Tên bài

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Trần Công Phong,
Trịnh Thị Anh Hoa,
Trương Xuân Cảnh,
Võ Thùy Linh

Thực trạng quản lí nhà nước về giáo viên mầm non trong bối cảnh đổi mới giáo dục: Áp lực nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp, đào tạo và bồi dưỡng

2

Nguyễn Thị Mỹ Trinh; 
Nguyễn Thị  Nga

Giáo dục sớm cho trẻ dưới 36 tháng tuổi ở Việt Nam

3

Phạm Thị Huyền;
Vũ Thu Trang

Chất lượng dịch vụ tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở Việt Nam

4

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Tổng quan về giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non

5

Võ Thuỳ Linh 

Thực trạng chế độ lao động, thời gian làm việc của giáo viên mầm non

6

Phạm Thị Huyền 

Các cấp độ phát triển chương trình giáo dục trong nhà trường mầm non

7

Nguyễn Thị Cẩm Bích 

Phát triển chương trình giáo dục nhà trường trong các cơ sở giáo dục mầm non - Quy trình và những vấn đề cần lưu ý

8

Vũ Thị Kiều Trang 

Sự phát triển thể chất của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trong việc chuẩn bị vào học lớp 1

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

9

Lê Thị Thanh Huyền;
Nguyễn Văn Tường

Một số mô hình dự báo sự thay đổi kĩ năng điều chỉnh cảm xúc của giáo viên mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh

10

Lương Thị Biển 

Chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non ngoài công lập ở khu vực phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

11

Triệu Thị Thu Hằng 

Thực trạng giáo dục mầm non tại khu vực có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

12

Nguyễn Văn Hưng;
Trần Thị Thúy

Thực trạng tiếp cận và chất lượng giáo dục mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên