Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 28, tháng 04 năm 2020

06/05/2020 22:12 GMT+7
Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 28, tháng 04 năm 2020

TT

Tên tác giả

Tên bài

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Đinh Xuân Khoa;
Phạm Minh Hùng

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị trường đại học công lập Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

2

Vũ Thị Hằng;
Đinh Nguyễn An

Vai trò của hội đồng trường về tự chủ đại học ở Việt Nam hiện nay

 

3

Bùi Thị Thúy Hằng

Các công nghệ mới trong giáo dục đại học - Những thách thức và giải pháp khi sử dụng 

4

Nguyễn Đức Giang

 

Thực nghiệm sư phạm phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm qua phương pháp dạy học tích cực

5

Đỗ Thị Nga

 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lí luận chính trị ở các trường đại học hiện nay

6

Kiều Hưng;
Nguyễn Thị Dung

Học tập phong cách nêu gương của Hồ Chí Minh trong xây dựng phong cách nhà giáo

7

Chu Cẩm Thơ; 
Vũ Thị Mai Hường

Mối quan hệ giữa năng lực tự chủ và chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông công lập

8

Đặng Thị Lệ Tâm

Văn bản thông tin trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 Chương trình 2018

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

9

Nguyễn Đức Ca; 
Hoàng Thị Minh Anh

Hệ thống đánh giá năng lực đào tạo, huấn luyện Hàng hải Việt Nam

10

Trần Văn Dũng

 

Thực trạng và giải pháp phát triển năng lực thực hành của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 hiện nay

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯƠC NGOÀI

11

Nguyễn Văn Hạnh;
Nguyễn Tiến Long; 
Nguyễn Thị Duyên;
Phan Thị Thanh Cảnh;
Mai Đức Thắng;
Nguyễn Thành Long

Tổng quan về giáo dục đạo đức kĩ thuật trong đào tạo kĩ sư trên thế giới và so sánh với Việt Nam