Thư mời Hội thảo quốc tế “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non Việt Nam”

20/09/2017 16:54 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam(VNIES) hợp tác với trường Đại học Waikato, New Zealand (UoW) và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNICEF) dự kiến đồng tổ chức Hội thảo quốc tế “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non Việt Nam” vào ngày 11/10/ 2017 tại Hà Nội, ngày 12 và 13/10/2017 tổ chức tập huấn và tham quan ở một số cơ sở Giáo dục Mầm non, Hà Nội. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng kính mời Ông/ bà viết bài và tham dự Hội thảo.


Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam(VNIES) hợp tác với trường Đại học Waikato, New Zealand (UoW) và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNICEF) dự kiến đồng tổ chức Hội thảo quốc tế “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non Việt Nam” vào ngày 11/10/ 2017 tại Hà Nội, ngày 12 và 13/10/2017 tổ chức tập huấn và tham quan ở một số cơ sở Giáo dục Mầm non, Hà Nội. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng kính mời Ông/ bà viết bài và tham dự Hội thảo.


Để thuận tiện cho việc viết bài tham dự của quý vị, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam kính gửi tới quý vị thư mời viết bài cho hội thảo qua hộp thư email. Xin Ông/ bà vui lòng xem chi tiết nội dung, quy định, thời gian và địa chỉ  gửi bài viết trong file đính kèm. (VNIES cũng đã gửi thư mời viết bài tới Ông/ bà qua đường bưu điện. Ông/ bà thông cảm nếu thư chuyển đến muộn hơn dự kiến của chúng tôi).

 


Trân trọng,


Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam