Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trung Thành

03/03/2020 10:22 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trung Thành, Giảng viên, Trường Đại học Xây dựng.

- Đề tài: “Quản lý chất lượng đào tạo ngành Kiến trúc  trình độ đại học theo tiếp cận TQM tại Trường Đại học Xây dựng

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

  Mã số: 9 14  01  14

- Thời gian: 14h00 ngày 18/3/2020

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.