Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Thúy

29/04/2020 08:13 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Giảng viên, Trường ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh.

- Đề tài: “Câu hỏi đọc hiểu văn bản tự sự cho học sinh trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực”

- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn – Tiếng Việt

-  Mã số: 9 14 01 11

- Thời gian: 14h00 ngày 11/5/2020

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.