Hội thảo khoa học: “Hệ sinh thái giáo dục trực tuyến – mô hình, tổ chức và một số yếu tố đảm bảo chất lượng”

27/07/2020 15:32 GMT+7
Thông báo Hội thảo khoa học: “Hệ sinh thái giáo dục trực tuyến – mô hình, tổ chức và một số yếu tố đảm bảo chất lượng”

THÔNG BÁO

Hội thảo khoa học: “Hệ sinh thái giáo dục trực tuyến – mô hình, tổ chức và một số yếu tố đảm bảo chất lượng

 

Kính gửi: Các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo viên và các chuyên gia

Trong thời gian vừa qua, trong bối cảnh đại dịch Covid 19, với tinh thần “Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng học”, với quyết tâm cao của ngành giáo dục, sự quan tâm, đồng hành của các công ty công nghệ, nhà mạng, sự vào cuộc tích cực của các địa phương, cơ sở giáo dục, dạy học trực tuyến đã được tổ chức thực hiện và bước đầu đạt kết quả tích cực.

Trong thực tiễn Việt Nam, giáo dục trực tuyến cũng đã có từ nhiều năm nay, với sự gia tăng về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, thực hiện dạy học trực tuyến nói chung, dạy học trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid 19 vừa qua nói riêng thì cũng còn nhiều khó khăn, bất cập. Sự gia tăng các cơ sở cung ứng các khóa học, các nội dung giáo dục trực tuyến nhưng chưa có những tiêu chuẩn, cơ chế quản lý cần thiết để đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của công nghệ số và khoa học giáo dục thì các khái niệm, mô hình, tổ chức, các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục trực tuyến đã có hoặc cần có những thay đổi, phát triển. Đồng thời, có những quan niệm không thống nhất, những cách hiểu chưa đầy đủ về giáo dục trực tuyến đã tạo ra những “khoảng trống” về lý luận.

Để dạy học trực tuyến đạt được chất lượng, hiệu quả thì cần có tiếp cận tổng thể “Hệ sinh thái Giáo dục trực tuyến” bao gồm người dạy, người học, các đối tượng liên quan (cán bộ quản lý giáo dục, người làm chính sách, cha mẹ học sinh, doanh nhân, cộng đồng, …); môi trường giáo dục (kết nối thực, ảo), tư liệu, dữ liệu, phương thức giáo dục trực tuyến, đánh giá; quản lý giáo dục trực tuyến; ...

Từ nhu cầu nói trên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với trường Đại học Mở Hà Nội đồng tổ chức Hội thảo khoa học: Hệ sinh thái giáo dục trực tuyến – mô hình, tổ chức và một số yếu tố đảm bảo chất lượng để lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà công nghệ, giáo viên, cán bộ quản lý về các mô hình, tổ chức của hệ sinh thái giáo dục trực tuyến và một số yếu tố chính đảm bảo chất lượng của giáo dục trực tuyến.  

Hội thảo được thực hiện với mong muốn tạo diễn đàn các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục thảo luận, đóng góp ý kiến về việc mô hình, cách thức tổ chức, các yếu tố đảm bảo chất lượng cho một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến; định hướng những vấn đề còn tồn tại cần tiếp tục nghiên cứu trong tương lai và đề xuất giải pháp phát triển hệ sinh thái giáo dục trực tuyến (bao gồm những vấn đề về chính sách, xây dựng các chuẩn, ...).

Kế hoạch tổ chức Hội thảo cụ thể như sau:

1. Thời gian, phương thức và địa điểm tổ chức hội thảo

- Thời gian: 01 ngày 27/10/2020

- Hình thức: Kết hợp trực tiếp và trực tuyến

- Địa điểm tổ chức Hội thảo trực tiếp: Hội trường A, Trường Đại học Mở Hà Nội, B01 Phố Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- Đơn vị chịu trách nhiệm kỹ thuật của Hội thảo trực tuyến: Trường Đại học Mở Hà Nội

3. Nội dung hội thảo

- Giáo dục trực tuyến đối với giáo dục phổ thông: Mô hình, tổ chức, yếu tố đảm bảo chất lượng và đề xuất chính sách;

- Giáo dục trực tuyến đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp: Mô hình, tổ chức, yếu tố đảm bảo chất lượng và đề xuất chính sách.

4. Ngôn ngữ của Hội thảo: tiếng Việt

5. Quy mô và thành phần tham dự

- Đại diện Lãnh đạo Bộ GD&ĐT; Lãnh đạo một số Cục, Vụ thuộc Bộ;

- Đại diện Lãnh đạo Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam; Hội Khuyến học;

- Đại diện một số tổ chức quốc tế;

- Đại diện các cơ quan quản lý nhà nước cấp địa phương (Sở Giáo dục các tỉnh, thành phố);

- Đại diện các cơ sở giáo dục, đào tạo (trường đại học, khối dạy nghề, khối phổ thông);

- Thành viên các đơn vị đồng tổ chức (Viện KHGDVN, HOU);

- Các chuyên gia về giáo dục và công nghệ thông tin;

- Các cơ quan truyền thông.

6. Thông tin về thời gian và thể lệ gửi bài

- Đại biểu gửi tóm tắt bài viết tham gia Hội thảo dự kiến khoảng 500 từ và 10 dòng giới thiệu về tác giả (định dạng file .doc) tới Ban Tổ chức trước ngày 07/9/2020;

- Các bài tóm tắt được thẩm định đạt sẽ được thông báo tới tác giả. Bài viết toàn văn gửi tới Ban Tổ chức trước ngày 20/9/2020;

- Các báo cáo được lựa chọn trình bày tham luận tại Hội thảo sẽ được thông báo và yêu cầu gửi bản trình chiếu (định dạng ppt/pptx.doc) tới Ban Tổ chức trước ngày 20/10/2020;

         - Các bài viết tham dự Hội thảo nếu phản biện đạt yêu cầu sẽ được lựa chọn đăng toàn văn trên Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam.

- Đại biểu xác nhận việc tham dự Hội thảo trước ngày 20/10/2020;

7. Thông tin liên hệ:

            Thông tin về Hội thảo xin vui lòng xem tại website: http://www.vnies.edu.vn  hoặc https://hou.edu.vn  

Để tìm hiểu thêm chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ:

- Bà Phạm Thị Tâm, Trưởng Phòng Quản lý Khoa học và Đối Ngoại, Trường Đại học Mở Hà Nội, Số điện thoại:0916838477

- Ông Lương Việt Thái, Phó Trưởng Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số điện thoại: 0912782244

            Địa chỉ nhận bài viết: hoptacquocte.vnies@gmail.com    

            Trân trọng cảm ơn./.

                                                                                                              BAN TỔ CHỨC