Nghiệm thu đề tài "Giáo dục giới tính cho học sinh khuyết tật trí tuệ từ 11 đến 16 tuổi trong các cơ sở giáo dục"

26/02/2020 10:35 GMT+7
Ngày 17/1/2020, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Bộ "Giáo dục giới tính cho học sinh khuyết tật trí tuệ (HS KTTT) từ 11 đến 16 tuổi trong các cơ sở giáo dục", Mã số: B2017-VKH.03, do TS. Nguyễn Thị Kim Hoa làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá thực trạng công tác giáo dục giới tính cho trẻ KTTT tại một số cơ sở giáo dục; Xây dựng biện pháp giáo dục giới tính cho trẻ KTTT và thử nghiệm tại một cơ sở giáo dục chuyên biệt và hòa nhập.
 
Kết quả nghiên cứu: Thực trạng công tác và biện pháp giáo dục giới tính cho HS KTTT
 
- 10% HS trong dánh sách KTTT có IQ cao hơn 75; 20% HS không hạn chế ít nhất về 2 nhóm kỹ năng hành vi thức ứng;
- Có 80% HS KTTT mức độ nhẹ, 13% HS KTTT mức độ trung bình và 7% HS KTTT mức độ nặng từ 11 – 16 tuổi tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục. Các HS KTTT tham gia học hòa nhập đều thuộc mức độ nhẹ;
- 37% HS KTTT có nhận thức kém về giới tính; 35% HS KTTT có hành vi lệch chuẩn và 20% HS KTTT có hành vi tự lạm dụng hoặc bị lạm dụng;
- 100% giáo viên chưa được tập huấn về GDGT nên thiếu kiến thức và kỹ năng GDGT cho HS KTTT. Nguồn tài liệu về GDGT cho HS KTTT không có trong thư viện của các cơ sở giáo dục.
- Ban giám hiệu các cơ sở giáo dục đã chú ý tới tầm quan trọng của việc GDGT cho học sinh KTTT tuy nhiên do hạn chế về điều kiện cơ sở vật chất và chương trình nên công tác này thực hiện chưa thực sự hiệu quả.
- Thiếu sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục giới tính cho HS KTTT.
- Đề tài tiến hành thử nghiệm các biện pháp giáo dục giới tính tại 02 cơ sở giáo dục (01 chuyên biệt, 01 hòa nhập). Thực hiện 100 tiết dạy cá nhân và nhóm với 15 chủ đề giáo dục giới tính đã được các CBQL, GV đánh giá là phù hợp và khả thi, thu được kết quả tốt trong việc nâng cao nhận thức và kỹ năng giới tính cho HS KTTT từ 11 – 16 tuổi.
 
Đề xuất kiến nghị: 
 
- GDGT cần thiết cho mọi trẻ KTTT từ 11 – 16 tuổi. Vì thế, cần sớm đưa GDGT trở thành nội dung học tập bắt buộc trong các cơ sở giáo dục cho học sinh KTTT.
- Phát triển hệ thống tài liệu GDGT cho học sinh KTTT đa dạng về hình thức: Tài liệu hướng dẫn, tờ rơi; chuyện tranh; video clip;
- GV cần được tập huấn kỹ năng GTGT cho học sinh KTTT;
- Nhà trường và gia đình cần phối hợp để phát huy hiệu quả công tác GD GT cho học sinh KTTT.

Phạm Tuyết Nhung, Trung tâm Thông tin và Dự báo