Đánh giá tư vấn miễn phí cho trẻ khiếm thị

10/08/2017 16:55 GMT+7
Năm 2016- 2017, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu “Xây dựng tiêu chí đánh giá sự phát triển của trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt trong bối cảnh hiện nay”. Trong đó, đối tượng tập trung đến là trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt từ 0-6 tuổi. Với từng nhóm trẻ có dạng khuyết tật khác nhau như: Khuyết tật trí tuệ, khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật ngôn ngữ sẽ có những bộ tiêu chí đánh giá khác nhau nhằm xác định chính xác mức độ phát triển của trẻ, tạo cơ sở vững chắc để quá trình can thiệp sớm được thực hiện thành công.

Nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá các lĩnh vực phát triển của trẻ khiếm thị, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt tiến hành đánh giá, tư vấn miễn phí cho trẻ khiếm thị, trẻ khiếm thị đa tật tại địa chỉ số: 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Trẻ sẽ được đánh giá các lĩnh vực phát triển cơ bản như: Vận động thô, vận động tinh, nhận thức, ngôn ngữ, cá nhân- xã hội, thị giác chức năng, các giác quan khác. Bên cạnh việc tư vấn về lĩnh vực giáo dục, Trung tâm có kết hợp hỗ trợ, tư vấn gia đình về các thăm khám y tế khác dựa trên quan sát lâm sàng các vấn đề trẻ gặp phải.

Sau 2 tháng triển khai, Trung tâm đã tiến hành đánh giá, tư vấn miễn phí cho 10 trường hợp trẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh/ thành lân cận khác.

Một số hình ảnh:
 


Trẻ tương tác trực tiếp với người đánh giá


Các lĩnh vực đánh giá bao gồm: Vận động thô, vận động tinh, Nhận thức, Ngôn ngữ, Kĩ năng cá nhân- xã hội, thị giác chức năng và các giác quan khác

Hiện tại, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt tiếp tục nhận đăng kí đánh giá, tư vấn miễn phí, phụ huynh có nhu cầu, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Cô: Trịnh Thị Thu Thanh
SĐT: 0988.42.16.16
Email: thuthanh1212@gmail.com
Website: http://recese.vnies.edu.vn/
Địa chỉ: Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt - 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.