Diễn đàn Giáo dục 2017: Báo cáo Phân tích ngành giáo dục – Giáo dục phổ thông giai đoạn 2011 - 2015

21/09/2017 12:38 GMT+7
Ngày 19/9, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Hà Nội tổ chức Diễn đàn Giáo dục 2017: Báo cáo Phân tích ngành giáo dục – Giáo dục phổ thông giai đoạn 2011 – 2015.

Tham dự Diễn đàn, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa và đại diện lãnh đạo các cục, vụ, chương trình, dự án thuộc Bộ; đại diện một số Sở Giáo dục và các trường đại học. Về phía các tổ chức quốc tế có tổ chức UNESCO, UNCIEF, World Bank, Đại sứ quán Australia, USAID, Kenan Foundation Asia, Hiệp hội giáo dục cho mọi người (VAEFA), Cơ quan Phát triển Bỉ, VVOB…

Các đại biểu tham dự tại Diễn đàn 

Diễn đàn giáo dục 2017 được tổ chức với mục tiêu chia sẻ kết quả thực hiện Phân tích ngành giáo dục, tạo cơ hội đối thoại chính sách giữa Bộ GD&ĐT, các cơ quan liên quan, địa phương và các đối tác giáo dục về các vấn đề giáo dục ưu tiên nhằm đưa ra những khuyến nghị cho đổi mới giáo dục hướng tưới mục tiêu phát triển bền vững.

 
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu khai mạc Diễn đàn 

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cho biết: Báo cáo Phân tích ngành Giáo dục giai đoạn 2011 – 2015, tập trung vào giáo dục phổ thông được thực hiện nhằm cung cấp kịp thời các minh chứng hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo sơ kết thực hiện giai đoạn I (2011 - 2015) của Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020. Trên cơ sở đó, Lãnh đạo Bộ sẽ rút ra những khuyến nghị nhằm điều chỉnh các mục mục tiêu và giải pháp phù hợp trong giai đoạn tiếp theo của Chiến lược, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh “Kết quả phân tích ngành có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh toàn Ngành đang thực hiện đổi mới chương trình – SGK giáo dục phổ thông”.

 
GS.TS. Trần Công Phong và ông Michael Croft đồng chủ trì Diễn đàn giáo dục 2017
 
Tại Diễn đàn, các đại biểu đã được nghe PGS.TS. Trần Thị Thái Hà – Giám đốc Trung tâm Phân tích và dự báo nguồn nhân lực (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả nghiên cứu về phân tích ngành giáo dục. Do thời gian và nguồn lực thực hiện có hạn, việc phân tích ngành chỉ giới hạn trong phạm vi phân tích giáo dục phổ thông với 3 nội dung chính là: tiếp cận giáo dục, kết quả học tập của học sinh theo hướng phát triển năng lực và vấn đề đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông giai đoạn 2011 – 2015. Cách tiếp cận của nghiên cứu phân tích ngành mang tính đa chiều với sự tham gia của các bên liên quan đến lĩnh vực giáo dục.
 

PGS. TS. Trần Thị Thái Hà báo cáo kết quả Phân tích ngành – Giáo dục phổ thông giai đoạn 2011 – 2015

Qua nghiên cứu, nhóm tác giả Báo cáo Phân tích ngành giáo dục cũng đưa ra một số khuyến nghị khuyến nghị đối với ngành Giáo dục bao gồm: (i) tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục, đặc biệt là cho các đối tượng thiệt thòi, trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo... thông qua tăng cường cơ sở vật chất nhà trường, đa đạng hóa các hình thức giáo dục và khuyến khích sự tham gia cung cấp dịch vụ giáo dục từ các thể chế ngoài nhà nước; (ii) đổi mới giáo dục phổ thông, trong đó chú trọng đặc biệt tới đổi mới chương trình sao cho giáo dục phù hợp với nhu cầu thị trường và đẩy mạnh phân luồng và hướng nghiệp, đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bô quản lí giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; (iii) đổi mới quản lí giáo dục, đặc biệt đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục, tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo nhằm huy động nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực trong phát triển giáo dục.

 
PGS.TS Lê Anh Vinh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam báo cáo tại Diễn đàn
 
 
 PGS.TS Nguyễn Đức Minh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thảo luận tại Diễn đàn

Ban Tổ chức Diễn đàn Giáo dục 2017 đã dành nhiều thời gian cho phiên thảo luận để lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lí … đối với những vấn đề Diễn đàn đã đặt ra, trong đó có phần quan trọng là góp ý hoàn thiện Báo cáo phân tích ngành Giáo dục giai đoạn 2011 – 2015.

 
GS.TS. Trần Công Phong – Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phát biểu bế mạc Diễn đàn

Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, GS.TS. Trần Công Phong, thay mặt Ban tổ chức phát biểu bế mạc diễn đàn. Ông gửi lời cảm ơn đến nhóm nghiên cứu đã nỗ lực hết mình trong suốt 2 năm qua để hoàn thành được Báo cáo Phân tích ngành với những kết quả được lượng hóa rất cụ thể. Đây là một kênh thông tin rất quan trọng cho các nhà quản lí, các nhà hoạch định chính sách giáo dục để đề xuất các định hướng và giải pháp phát triển giáo dục phổ thông nhằm hướng tới đổi mới giáo dục Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến Lãnh dạo Bộ GD&ĐT, các nhà khoa học, nhà quản lí giáo dục trong và ngoài nước, sự hỗ trợ của Tổ chức Giáo dục Toàn cầu (GPE) và Tổ chức UNESCO …; cảm ơn các cơ quan báo, đài đã quan tâm tham dự và đưa tin về Diễn đàn giáo dục 2017.

Các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu dự họp thảo luận tại Diễn đàn:

 
 
 
 
Các đại biểu tham dự Diễn đàn chụp ảnh lưu niệm