THÔNG BÁO: Tổ chức hội thảo giáo dục mầm non quốc tế “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non Việt Nam”

30/09/2017 00:31 GMT+7
Theo kế hoạch công tác năm 2017, Viện khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Đại học Waikato (UoW), New Zealand và Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNICEF) tổ chức Hội thảo giáo dục mầm non quốc tế “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non Việt Nam” với mục tiêu:

o   Chia sẻ, thảo luận về các chính sách phát triển Giáo dục Mầm non trong bối cảnh đổi mới;

o   Đề xuất các ý tưởng về: (i) đổi mới Chương trình giáo dục mầm non: nội dung, phương pháp, đánh giá; (ii) cải thiện chất lượng giáo dục cho trẻ mầm non có nhu cầu đặc biệt;

o   Bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non

Hội thảo được tổ chức với thời gian và địa điểm như sau:

o   Ngày 11.10.2017: Hội thảo được tổ chức tại Khách sạn La Thành, Hà Nội;

o   Ngày 12.10.2017: Chia sẻ kinh nghiệm và tập huấn chuyên môn tại trường mầm non Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

o   Ngày 13.10.2017: Thăm Thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng tại trường mầm non Đông Hội và 01 trường mầm non, huyện Đông Anh, Hà Nội

 Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý, giáo viên mầm non, các giảng viên, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước quan tâm, viết bài và đăng ký tham dự Hội thảo, tập huấn.

o   Hạn nộp báo cáo tóm tắt và toàn văn cho hội thảo:                       5/10/2017

o   Hạn Ban tổ chức gửi thư chấp thuận báo cáo:                                 7/10/2017

o   Hạn đăng ký trực tuyến:                                                                 7/10/2017

o   Hạn thanh toán phí hội nghị:                                                           11/10/2017

o   Hạn nộp báo cáo hoàn chỉnh  sau Hội thảo:

    (Đối với bài viết được chấp nhận đăng tạp chí KH):                     10/11/2017

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình và đăng ký tham dự Hội thảo, quý vị vui lòng truy cập website: http://ocs.vnies.edu.vn/index.php/misc/11102017 hoặc điền thông tin vào file đính kèm dưới đây (Tải Phiếu đăng ký) và gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ email: ecedconference.vnies@gmail.com trước ngày 07 tháng 10 năm 2017.

Ban Tổ chức Hội thảo mong nhận được sự quan tâm, tham gia của các Quý vị.
Trân trọng./.TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                                                      GS.TS. Trần Công Phong

 
              

Mẫu đăng ký Hội thảo Giáo dục Mầm non

(Tải Phiếu đăng ký)

1. Hình thức đăng ký:

- Các đại biểu đăng ký trực tuyến theo đường link: http://ocs.vnies.edu.vn/index.php/misc/11102017 (Các đại biểu cần lập tài khoản trước khi đăng ký)
- Đăng ký được mở từ ngày 30/9/2017 đến 7/10/2017.
- Sau khi đăng ký, Ban Tổ chức sẽ gửi đại biểu Thư mời tham dự Hội thảo.

2.

Kinh phí

Nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Hội thảo đat hiệu quả, Ban Tổ chức xin thông báo mức phí đăng ký bao gồm phí tài liệu Hội thảo, biên dịch, phiên dịch, giải lao, bữa trưa và các chi phí khác.


Mức phí dự Hội thảo cho ngày 01 (11/10/2017): 750.000 VNĐ/người (33 USD)

 

Mức phí tập huấn cho ngày 02 (12/10/2017):     1.250.000 VNĐ/người (55 USD)

            

Các đại biểu có thể lựa chọn đăng ký:              2.000.000 VNĐ/người (88 USD)

bất kỳ ngày Hội thảo nào hoặc

đăng ký toàn bộ với mức phí  

3. Phương thức thanh toán

Thanh toán có thể được thực hiện bằng hai hình thức

 a. Chuyển khoản:

-        

Tên tài khoản:           VIEN KHOA HOC GIAO DUC VIET NAM

-        

Số tài khoản:            114000069125

-        

Tên ngân hàng:         Vietin Bank

-        

Chi nhánh:                Chi nhánh Hà Nội, Phòng giao dịch số 1

 b. Thanh toán tại Hội thảo

Đại biểu đã đăng ký tham dự theo đường link nêu trên có thể đóng tiền mặt cho Ban Tổ chức vào buổi sáng tham dự Hội thảo 11/10/2017 và ngày 12/10/2017 (đối với đại biểu chỉ tham dự tập huấn ngày 12/10/2017). Tuy nhiên chúng tôi khuyến khích việc đăng ký và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Phí đăng ký tham dự sẽ không được hoàn trả vì bất cứ lý do nào.