Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về giáo dục trẻ rối loạn phát triển (Các phiên Hội thảo chuyên đề ngày 31/10/2017)

01/11/2017 15:10 GMT+7
Tiếp theo Phiên toàn thể thứ hai diễn ra vào sáng 31/10/2017 với sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa, buổi chiều, là các phiên Hội thảo chuyên đề.

Hội thảo chuyên đề 3

Phát triển, can thiệp và xây dựng môi trường giáo dục phù hợp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

 

Description: 7.jpg

GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến (phải) và TS. Dantin Hih Yasmin Hussain – Giám đốc SEAMEO SEN (trái) đồng chủ trì Chuyên đề 3

 

Hội thảo được triển khai với các tham luận, thảo luận xoay quanh 04 vấn đề chính:1.   

1. Thực hiện mô hình can thiệp sớm Denver tại Việt Nam: quan điểm của phụ huynh và giáo viên do bà Laurence Fabre – Welmond (Mĩ) trình bày.

2. Đặc điểm rối loạn điều hòa cảm giác ở trẻ rối loạn phổ tự kỉ do bác sĩ Thành Ngọc Minh, Viện Nhi Trung ương, trình bày.

3. Giới thiệu mô hình can thiệp sớm của Úc dành cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ và ứng dụng tại Bệnh viện Nhi đồng 1 – TP. Hồ Chí Minh do Bác sĩ Hoàng Văn Quyên, Bệnh viện Nhi đồng 1, trình bày.

4. Mô hình can thiệp sớm dựa vào gia đình dành cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ do PGS.TS. Madya. Dr. Hasnah Toran Pengarah (Malaysia) trình bày.

Hội thảo chuyên đề 4

Xây dựng môi trường giáo dục phù hợp cho trẻ rối loạn phát triển

 

Description: 8.jpg

PGS.TS. Phạm Minh Mục (phải)  và TS Sujin Sawangri – Hiệu trưởng trường Chuyên biệt Lopburipanyanukul (Thái Lan) đồng chủ trì Chuyên đề 4

Hội thảo được triển khai với các tham luận, thảo luận xoay quanh 05 vấn đề chính:

1. Khắc phục sự đa dạng vê trình độ của các nhà giáo dục và khả năng của học sinh đối với giáo dục đặc biệt do ông Phạm Hoàng, Tổ chức Kianh Foundation (Việt Nam) trình bày.
2. Mô hình sàng lọc, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển tại Việt Nam do bà Trần Thị Thư, Viện KHGDVN, trình bày.
3. Vai trò của Hội Người khuyết tật trong hỗ trợ giáo dục hòa nhập do bà Dương Thị Vân, Chủ tịch Hội Người khuyết tất Hà Nội.
4. Xây dựng nhóm lớp học hè cho học sinh rối loạn học tập đầu cấp tiểu học do Th.S Lê Thị Tâm, Viện KHGDVN, trình bày.
5. Vai trò của Trung tâm Giáo dục cộng đồng trong hỗ trợ giáo dục trẻ rối loạn phát triển do TS. Nguyễn Văn Hưng và bà Hoàng Diệu Thúy trình bày.

Hội thảo chuyên đề thu hút và duy trì sự quan tâm của đại biểu đến phút cuối.

Description: 3.jpg

 

Description: 3.jpg

 

Description: 3.jpg

 

Description: 3.jpg

 

Description: 3.jpg

 

Description: 3.jpg