Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Thông tin giáo dục quốc tế số 13 (lưu hành nội bộ)
25/12/2014 14:16
Chủ đề: Hỗ trợ tài chính cho học tập suốt đời

Chủ biện GS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
Hiệu đính
& sưu tầm tài liệu: PGS. TS. Vương Thanh Hương
Người dịch : ThS. Phạm Thị Kim Phượng & ThS. Phạm Tuyết Nhung

File đính kèm: Thông tin giáo dục quốc tế số 13 (lưu hành nội bộ)

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn
  • Print
  • Email