Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Thông tin chuyên đề "Dừng tuyển sinh 207 ngành đại học từ năm 2014"
27/01/2015 11:29
Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)

 Mục lục thông tin tổng hợp trên phương tiện truyền thông:

- Dừng tuyển sinh 207 ngành đại học từ năm 2014
- Dừng tuyển sinh 207 ngành: Bộ Giáo dục và Đào tạo có quá cứng nhắc, máy móc?
- Dừng tuyển sinh đại học 207 ngành: Phải truy ngược trách nhiệm
- Dừng tuyển sinh hàng trăm ngành đại học - Hậu quả khó lường
- GS. Phạm Minh Hạc: 207 ngành bị dừng tuyể sinh vẫn còn ... quá ít
- Dừng tuyển sinh 207 ngành: Ba vấn đề cần bàn thêm
- Dừng tuyển sinh hơn 200 ngành, Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?
- Tại sao dừng tuyển sinh hơn 200 ngành đại học?

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn
  • Print
  • Email