Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Thông tin chuyên đề "Đổi mới mô hình đào tạo và chương trình đào tạo của các trường đại học sư phạm"
27/01/2015 11:40
Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)

 Mục lục thông tin tổng hợp trên phương tiện truyền thông:

- Mô hình đào tạo giáo viên có khiếm khuyết và lạc hậu?
- Đổi mới mô hình đào tạo giáo viên
- Đổi mới mô hình đào tạo giáo viên: Những lựa chọn và bổ dung cần thiết
- Đề xuất đào tạo giáo viên kiểu mới
- Không có "công thức chung" trong đào tạo sư phạm
- Đào tạo giáo viên theo hướng tích hợp sâu
- Giáo viên "chuẩn": 150 hay 135 tín chỉ?
- "Mong Bộ Giáo dục có khí phách đi đến cùng"

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn
  • Print
  • Email