Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Thông tin chuyên đề "Về chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2017"
24/05/2017 10:22
Tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông

 Mục lục thông tin tổng hợp trên phương tiện truyền thông:

-  Công bố dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
- Chương trình giáo dục phổ thông mới: Giảm hơn phân nửa số môn học
- Các môn học theo dự thảo chương trình GD phổ thông mới
- Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông: Lý tưởng nhưng khó khả thi
- Giáo viên "thập diện mai phục" với chương trình phổ thông mới
- Nên lùi lại 1 năm triển khai đại trà Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Tệp đính kèm: Thông tin chuyên đề "Về chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2017"Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn
 
 
  • Print
  • Email