Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lịch công tác tuần 02 năm 2017 (có bổ sung)
08/01/2017 22:39
Lịch công tác tuần 02 năm 2017 (Từ ngày 09/01 đến ngày 14/01/2017)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 09/01

08h00

PH D205 Bộ GD&ĐT

LĐ Viện dự Hội thảo "Đánh giá tình hình thực hiện NQ số 29-NQ/TW" do Bộ trưởng chủ trì. TS. Trịnh Thị Anh Hoa và TT NC QLGD chuẩn bị báo cáo. Danh sách cán bộ tham dự được thông báo trong Trang lãnh đạo.

08h00

Phòng họp B20

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS, chuyên ngành LL&PPDH BM Toán. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

14h00

Phòng họp A13

Họp đảng ủy. BTV đảng ủy cùng Văn phòng đảng ủy chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tổng kết công tác đảng năm 2016.

16h00

Phòng họp A13

Giao ban Lãnh đạo Viện. Mời trưởng các phòng chức năng, giám đốc TT ĐTBD. Phòng THHCQT chuẩn bị.

16h00

Phòng họp B20

Tổ chức hội đồng đánh giá tiểu luận tổng quan, duyệt đề cương chi tiết và Kiểm tra tiến độ cho NCS Nguyễn Thị Hằng chuyên ngành LL&LS giáo dục. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

Thứ Ba

10/01

08h00

KS Quảng Bá, 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ,

Hà Nội

Hội thảo về Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông. Thành phần: Theo giấy mời. (03 ngày, từ 10-12/01/2017). TS. Nguyễn Thị Hồng Vân và TT NCGD Phổ thông chuẩn bị báo cáo.

16h00

Phòng họp B20

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Nguyễn Đức Giang, chuyên ngành LL&LS giáo dục. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

17h00

Phòng họp A13

Họp đảng ủy. BTV đảng ủy cùng Văn phòng đảng ủy chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tổng kết công tác đảng năm 2016  (tiếp tục).

Thứ Tư

11/01

08h00

Phòng họp A13

Chuẩn bị nghiệm thu các phần mềm quản lý. P. KTTV chủ trì phối hợp với P. THHCQT và P. QLKH (phần mềm QLKH), với Tạp chí KHGD (phần mềm Tạp chí)

14h00

Phòng họp A4

Nghiệm thu chính thức đề tài B2013-37-05 do TS. Nguyễn Minh Tuấn chủ nhiệm. Kính mời Hội đồng (theo Quyết định), đại diện Lãnh đạo Viện, Tạp chí KHGD, Trung tâm Thông tin-Thư viện, các phòng chức năng và Trung tâm NCGD Không chính quy cùng tham dự.

15h00

Phòng họp B20

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Nguyễn Tuấn Khanh, chuyên ngành LL&LS giáo dục. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

17h00

Phòng họp A4

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Vũ Thị Thu Thủy, chuyên ngành QLGD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

Thứ Năm

12/01

08h00

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu về bạo lực học đường. ThS. Bùi Ngọc Diệp chuẩn bị nội dung và mời họp

08h00

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Thị Hòa, chuyên ngành Quản lý giáo dục. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

14h00

Phòng họp B20

Hội nghị cán bộ, viên chức phòng Kế toán – Tài vụ. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng, Trung tâm ĐTBD, Thư ký ban tổ chức HN CB,CC,VC Viện và toàn thể viên chức phòng KTTV.

14h00

Phòng họp A4

Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ B2013-37-24NV do ThS. Nguyễn Nho Huy chủ nhiệm. Kính mời Hội đồng (theo Quyết định), đại diện Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng, nhóm nghiên cứu cùng tham dự

14h00

Phòng họp A13

PVT Trần Huy Hoàng chủ trì Họp về triển khai kế hoạch hợp tác với Room to Read (dự kiến)

17h00

Trường QT

Họp HĐTV Liên doanh HIS. Ban GD, UV HĐ tham dự. Trưởng phòng KTTV phối hợp chuẩn bị tài liệu và tham dự.

Thứ Sáu

13/01

08h00

PH D

Bộ GD&ĐT

LĐ Viện dự họp đánh giá tình hình triển khai Chương trình NC quốc gia Khoa học Giáo dục 2016-2020 do Bộ trưởng chủ trì. P. QLKH tham dự và phối hợp với Vụ KHCNMT chuẩn bị.

14h00

Phòng họp A4

14h00 – 16h00. Họp về hoạt động của 3 trường TN. P. KTTV phối hợp với P. TCCB chuẩn bị nội dung và mời họp.

16h00

Phòng họp B20

Họp Ban rà soát chỉnh sửa Bộ công cụ khảo sát và tài liệu tập huấn thuộc đề án "Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016 - 2020" triển khai công tác năm 2017. Thành phần: Theo quyết định.

17h00

Phòng họp B20

Phó viện trưởng Trần Huy Hoàng chủ trì hội đồng khảo sát đề tài, nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2016: B2016-VKG-05; B2016-VKG-07; B2016-VKG-03; B2016-VKG-03NVCT. Kính mời: thành viên hội đồng, Chủ nhiệm nhiệm vụ và đại diện các phòng chức năng tham dự.

Thứ Bẩy

14/01

 

 

 

 

 

 

  • Print
  • Email