Loading ....
 
Thông báo số 1 về việc: Tổ chức Hội thảo Quốc gia "Phát triển giáo dục STEM cho trẻ em gái ở Việt Nam"
06/03/2017 11:40
Nội dung chi tiết xin xem tệp đính kèm

Tệp đính kèm: Thông báo số 1 về việc: Tổ chức Hội thảo Quốc gia "Phát triển giáo dục STEM cho trẻ em gái ở Việt Nam"

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM (VNIES)

Trụ sở chính: 101 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Website: www.vnies.edu.vn; Email: info@vnies.edu.vn
Điện thoại : (84-4) 39423108; Fax : (84-4) 38221521