Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
Nghiên cứu sách giáo khoa Toán của một số nước, đề xuất vận dụng vào việc viết sách giáo khoa Toán Việt Nam đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông sau 2015
 
1. Thông tin chung

Mã số: V2012-22
Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thanh Tâm
Các thành viên tham gia: ThS. Đặng Thị Thu Huệ
                                              CN. Đỗ Đức Lân
                                              ThS. Phạm Đức Tài
                                              PGS.TS. Đào Thái Lai
Thời gian bắt đầu/kết thúc: Từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015

2. Tính cấp thiết

Ở Việt Nam, SGK có vị trí quan trọng trong quá trình dạy học. Mỗi lần thay đổi CT GDPT đều có yêu cầu mới đối với SGK. Những điểm mới của SGK được quyết định bởi những thay đổi của CT GDPT.

Những thay đổi trên của CT GDPT đòi hỏi phải đổi mới mô hình SGK, SGV và các sách, tài liệu, thiết bị hỗ trợ khác.

Trên thế giới, đã có nhiều bộ SGK Toán có chất lượng và được nhiều nước sử dụng rộng rãi, các bộ SGK này có nhiều ưu điểm trong việc góp phần phát triển NL người học. Việc nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về SGK Toán và vận dụng thích hợp vào việc viết SGK Toán ở Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực HS là nhiệm vụ cần thiết.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu bộ SGK Toán (cấp tiểu học và THCS) của 3 nước: Hàn Quốc, Mĩ, Singapore, xác định những ưu điểm cơ bản có thể học tập được; trên cơ sở đóđề xuất việc vận dụng để viết SGK Toán của Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực theo CT GDPT mới.

4. Nội dung nghiên cứu

- Một số vấn đề lí luận: Quan niệm về SGK; Những điểm mới của CT GDPT nói chung vàđịnh hướng CT Toán nói riêng; Những yêu cầu đối với SGK đáp ứng CT phát triển năng lực HS.

- Nghiên cứu SGK Toán cấp tiểu học và THCS của ba nước: Hàn Quốc, Mỹ, Singapore (cấu trúc SGK, cách thể hiện nội dung qua các kênh thông tin, định hướng về phương pháp, đánh giá,...). Đối chiếu với SGK Toán ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

- Định hướng vận dụng cho SGK Toán cấp tiểu học và THCS Việt Nam đáp ứng yêu cầu CT GDPT mới (cấu trúc, cách thể hiện nội dung, định hướng về phương pháp, đánh giá, …). Thiết kế một bài trong SGK Toán cấp tiểu học, một bài trong SGK Toán cấp THCS.

5. Phạm vi nghiên cứu

- Nghiên cứu đặc điểm SGK và mô hình cấu trúc SGK Toán cấp tiểu học và THCS của ba nước: Hàn Quốc, Mỹ, Singapore.
- Nêu những hướng vận dụng trong SGK Toán ở cấp tiểu học và THCS của Việt Nam trong giai đoạn tới.

6. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài gồm: Phương pháp nghiên cứu lí luận; Phương pháp so sánh; Phương pháp chuyên gia.

7. Kết cấu của đề tài


Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Một số vấn đề lí luận về sách giáo khoa

1.1. Quan niệm về SGK
1.2. Sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực
1.3. Các tiêu chí đặt ra khi so sánh các SGK Toán ở tiểu học và THCS

Chương 2: So sánh tổng quan về sách giáo khoa toán ở một số nước

2.1. So sánh sách giáo khoa cấp tiểu học một số nước
2.2. So sánh sách giáo khoa cấp THCS một số nước

Chương 3: Đề xuất vận dụng viết sách giáo khoa toán cấp tiểu học và trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới

3.1. Một số định hướng vận dụng để viết sách giáo khoa toán cấp tiểu học và THCS
3.2. Đề xuất với sách giáo khoa Toán tiểu học
3.3. Đề xuất với sách giáo khoa Toán trung học cơ sở

8. Những đóng góp chính của đề tài

- Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận liên quan đến đề tài: Quan niệm về SGK; Những điểm mới của CT GDPT nói chung vàđịnh hướng CT Toán nói riêng, những vấn đềđặt ra đối với SGK Toán theo hướng phát triển năng lực HS ở cấp tiểu học và THCS.

- Đã phân tích so sánh SGK Toán cấp tiểu học và THCS của 3 nước: Hàn Quốc, Mỹ, Singapore; đánh giá những ưu điểm có thể kế thừa về cấu trúc, cách thể hiện nội dung qua các kênh thông tin, định hướng về phương pháp, đánh giá,... Đồng thời đối chiếu với SGK Toán ở Việt Nam giai đoạn hiện nay.

- Đề xuất hướng vận dụng để viết SGK Toán tiểu học và THCS đáp ứng yêu cầu CT GDPT mới.

- Biên soạn một bài trong SGK Toán cấp tiểu học, một bài trong SGK Toán cấp THCS.

9. Kết luận và khuyến nghị

Các đề xuất của nhóm nghiên cứu cho cấu trúc của SGK Toán CT mới giai đoạn cơ bản đã nhấn mạnh vào việc cấu trúc nội dung nhằm thể hiện việc tổ chức các hoạt động học tập theo định hướng tìm tòi, khám phá, suy ngẫm, giải quyết vấn đề và sáng tạo,…; tạo điều kiện cho GV có các PPDH thích hợp; tạo điều kiện cho HS có thể tương tác với GV, bạn bè và với các tài liệu khác trong môi trường học tập; tăng cường ứng dụng của Toán học vào đời sống thực tiễn; thể hiện quan điểm phân hóa; thể hiện định hướng đổi mới KT – ĐG theo hướng phát triển NL người học,….

Với các đề xuất như vậy, nhóm tác giả mong muốn thể hiện được định hướng phát triển NL người học trong SGK môn Toán,đề tài đã kiến nghị:

Với Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trong hệ thống tiêu chí đánh giá SGK của Bộ cần có những tiêu chí gắn với yêu cầu phát triển NL HS.

Với Viện KHGD Việt Nam: Sử dụng các kết quả NC của đề tài, đặc biệt là vận dụng các đề xuất của nhóm tác giả khi viết SGK môn Toán cho CT GDPT mới, giai đoạn cơ bản; chủ động đứng ra chịu trách nhiệm viết một bộ SGK toán Tiểu học và THCS cho CT GDPT mới.

Với các nhóm tác giả viết SGK môn Toán tiểu học và THCS: Xem xét các đề xuất của đề tài để vận dụng vào viết SGK cho CT mới.

Từ khóa: 1/ Chương trình phổ thông; 2/ Môn Toán; 3/ Sách giáo khoa phổ thông; 4/ Đổi mới giáo dục