Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNGThông tin chung
Địa chỉ: 101 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 39424438
Thư điện tử: ctpd@vnies.edu

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo trung tâm và các chuyên viên
- Nhân sự: Trung tâm có 07 cán bộ; trong đó: PGS.TS; TS; ThS; Cử nhân.
 
Chức năng

Trung tâm có chức năng giúp Viện trưởng: Quản lí các khóa đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ vê KHGD và các ngành liên quan. Thực hiện công tác bồi dưỡng vê KHGD và các ngành liên quan theo yêu cầu của các tổ chức, địa phương và các cá nhân. Nghiên cứu khoa học phục vụ đổi mới đào tạo và bồi dưỡng sau đại học vê KHGD và các ngành liên quan.
- Đào tạo Tiến sĩ được thực hiện liên tục từ năm 1978 đến nay với 05 chuyên ngành (Chuyên ngành Lí luận và lịch sử giáo dục, Quản lí giáo dục, Tâm lí học chuyên ngành, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt). Tính đến năm 2012, Viện đã tuyển và đào tạo 29 khoá ncs trong đó có 222 NCS (03 NCS người nước ngoài) đã bảo vệ thành công luận án TS.

Thành tựu 5 năm gần đây

Giai đoạn từ năm 2007 đến 2012 tuyển mới được 181 ncs; có 73 ncs tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ.
- Đào tạo cao học được thực hiện tục từ năm 1991 đến nay với 4 chuyên ngành (chuyên ngành Quản lí giáo dục, Tâm lí học, Giáo dục học, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán). Tính đến năm 2012, Viện đã tuyển và đào tạo 22 khoa với tổng số 1247 học viên và 1192 học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và cấp bằng thạc sĩ.
Giai đoạn từ năm 2007 đến 2012 tuyển mới được 128 học viên, có 337 học viên tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ.