Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
PHÒNG TỔNG HỢP - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

Thông tin chung

Địa chỉ: 101 Trân Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 39423108 - Fax: (84.4) 38221521
Thư điện tử: agad@vnies.edu.vn

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Phòng và các bộ phận chức năng bao gồm: bộ phận Tổng hợp, bộ phận Hành chính, bộ phận Quản trị.
- Nhân sự: Phòng có 55 cán bộ, gồm có: ThS; Cử nhân; Trình độ khác.

Chức năng

Phòng Tổng hợp, Hành Chính, Quản trị có chức năng giúp Lãnh đạo Viện tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Viện; là đâu mối điều phối hoạt động của các đơn vị thuộc Viện theo chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; thực hiện công tác hành chính, quản trị với các hoạt động của Viện và các đơn vị thuộc Viện.

Thành tựu (5 năm gần đây)

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Đã có thành tích trong công tác từ năm 2008 - 2010 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc, theo quyết định số 2069/QĐ-TTg kí ngày 17 tháng 11 năm 2011.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2007, kí ngày 29 tháng 2 năm 2008.