Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết

PHỒNG QUẢN LÝ KHOA HỌCThông tin chung

Địa chỉ: 101 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 39422934
Thư điện tử: rmd@vnies.edu.vn

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Phòng và các chuyên viên
- Nhân sự: Phòng có 06 cán bộ, trong đó: TS; ThS; Cử nhân.

Chức năng

Phòng Quản lí khoa học có chức năng giúp Lãnh đạo Viện chỉ đạo, quản lí hoạt động KH&CN chung của Viện; quản lí việc triển khai hoạt động KH&CN của các đơn vị trong Viện; tư vấn cho Lãnh đạo Viện vê đê xuất và tổ chức thực hiện các hoạt động KH&CN thường niên và đột xuất.

Thành tựu (5 năm gần đây)

- Phòng đã quản lí triển khai thực hiện đê tài, nhiệm vụ các cấp.
- Là đầu mối tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp bách.
- Có nhiêu đổi mới trong phương thức quản lí hoạt động KH&CN của Viện như:
   + Phát huy vai trò của Hội đồng khoa học và các Hội đồng tư vấn của Viện trong toàn bộ các khâu của quy trình triển khai đê tài, nhiệm vụ.
   + Xây dựng các quy chế để từng bước thể chế hóa và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học (NCKH).
   + Từng bước đổi mới cơ chế quản lí theo hướng tăng cường tính chủ động, năng động và tính “cạnh tranh lành mạnh” giữa các cơ quan và tập thể nghiên cứu.
- Xây dựng được mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các Cục/Vụ cơ quan Bộ GD&ĐT và các ban ngành trong việc đê xuất, triển khai và ứng dụng kết quả nghiên cứu trong quản lí, chỉ đạo.