Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Ngày 6/11/2014, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và tổ chức World Human Future Pháp dưới dự hỗ trợ của tổ chức Unicef đã tổ chức hội thảo "Nhận biết, đánh giá và can thiệp trẻ có khuyết tật học tập"
Ban tổ chức trân trọng kính mời quý vị đại biểu tham dự hội thảo “Nhận biết, đánh giá và hỗ trợ trẻ khuyết tật học tập” do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Hội World Human Future (Pháp) phối hợp tổ chức với sự hỗ trợ của Tổ chức Unicef Việt Nam.
Mẫu đăng ký và quy định viết bài hội thảo "Nhận biết, đánh giá và hỗ trợ trẻ khuyết tật học tập"
Thời gian: dự kiến ngày 06 tháng 11 năm 2014. Địa điểm: Hà Nội