Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Thư mục sách mới tháng 12 năm 2015 được lưu tại thư viện
Thư mục sách mới tháng 11 năm 2015 được lưu tại thư viện
Thư mục sách mới tháng 10 năm 2015 được lưu tại thư viện
Ấn phẩm này phản ánh những câu hỏi, khám phá những cơ hội và thử thách trong quá trình chuyển đổi phương pháp dạy và học qua những nghiên cứu về thay đổi cách nhìn với phương pháp sư phạm ở 7 quốc gia – Fiji, In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản, Kyrgyzstan, Neepan, Hàn Quốc, và Việt Nam
Thư mục sách mới tháng 07 năm 2015 được lưu tại thư viện
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty Encyclopædia Britannica hân hạnh giới thiệu cuốn Từ điển Bách khoa Britannica, cuốn sách được coi là tài liệu tra cứu chính thống, khách quan, “quyền uy” hàng đầu trên thế giới, nay được dịch sang tiếng Việt và xuất bản tại Việt Nam tháng 11 năm 2014.
Page 3/9 First Prev 1 2 3 4 5 .. Next Last