Số hiệu Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Download
3813/BGDĐT-GDTC Phòng chống sốt xuất huyết

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1106/CĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2017 về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết, nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết.

21/08/2017