Số hiệu Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Download
QĐ 269/QĐ_VKHGDVN Phụ lục Quy định về QL KHCN Phụ lục Quyết định số 269/VKHGDVN về Ban hành quy định hoạt động QL KHCN 20/08/2021
QĐ 269/QĐ_VKHGDVN Quy định về QL KHCN Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý Hoạt động KH&CN của Viện KHGD VN 20/08/2021
KH:204/KH-VKHGDVN Kế hoạch THTK, CLP
 Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
13/05/2020
983/QĐ-BGDĐT QĐ Chương trình THTK, CLP 2020 Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các đơn vị trực thuộc bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020 04/05/2020
426/QĐ-VKHGDVN QĐ ban hành QC QLSD TS công Ban hành theo quyết định số 426/QĐ-VKHGDVN ngày 29/11/2019 29/11/2019
QĐ số: 373/QĐ-VKHGDVN Quy chế làm việc của VKHGDVN
 Quy chế làm việc của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số: 373/QĐ-VKHGDVN ngày 28/8/2018)
28/08/2018
HD số: 857/HD-VKHGDVN Hướng dẫn

Hướng dẫn xây dựng Báo cáo thành tích tập thể, đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng

Chi tiết tải file về: Hướng dẫn.zip 
20/12/2017
3813/BGDĐT-GDTC Phòng chống sốt xuất huyết

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1106/CĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2017 về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết, nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết.

21/08/2017