Lịch công tác tuần 35 năm 2017

29/08/2017 13:37 GMT+7

Lịch công tác tuần 35 năm 2017 (Từ ngày 28/8 đến ngày 02/9/2017)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 28/8

06h30

Trường bắn Yên Sở

Hội thao quốc phòng Dân quân Tự vệ quận Hoàn Kiếm. Thành phần: 01 Cán bộ chỉ huy và Trung đội Tự vệ Viện KHGD VN. Trung đội trưởng Tự vệ chuẩn bị.

08h30

Phòng họp B20

Mở thầu 02 gói thầu: Xây dựng nhà đa năng và Phá dỡ nhà cũ và các hạng mục giải phóng mặt bằng. Thành phần: Đại diện chủ đầu tư; Bên mời thầu, Ban Quản lý dự án, Tư vấn đấu thầu, các nhà thầu nộp hồ sơ.

09h00

Bộ GD&ĐT

Họp về công tác Kiểm toán. Kính mời: PVT Lê Anh Vinh dự. Phòng KTTV chuẩn bị và cùng dự

09h30

Phòng họp A4

Họp về báo cáo chât lượng GDPT. PGS.TS. Đào Thái Lai chủ trì chuẩn bị. Nhóm thư kí mời.

14h00

Phòng họp A13

Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Viện và Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc Trung tâm ĐT-BD, 01 chuyên viên Tổng hợp. Phòng THHCQT chuẩn bị

14h00

Phòng họp B20

Họp nhóm nghiên cứu bệnh thành tích. Thư kí chuẩn bị và mời họp.

14h00

Phòng họp A4

Tổ chức seminar luận án cho NCS Nguyễn Bội Quỳnh, chuyên ngành QLGD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

16h30

Phòng họp A 13

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Viện KHGDVN và UBND Thành phố Hà Giang trong lĩnh vực hợp tác về GD Đặc biệt. Thành phần: Theo giấy mời. Trung tâm GD Đặc biệt chuẩn bị.

Thứ Ba

29/8

08h00

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu về Hoạt động Thực nghiệm. Tổ Thư ký chuẩn bị và mời họp.

08h00

Phòng họp B20

Họp BCH Đoàn Viện KHGD VN về kế hoạch triển khai các hoạt động trong nhiệm kỳ.

15h30

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu xây dựng Báo cáo thường niên GDVN. PVT Lê Anh Vinh chủ trì. Phòng QLKH mời thành phần dự họp.

Thứ Tư

30/8

 

14h00

Phòng họp

A4

Seminar số 2: Báo cáo kết quả công tác, tham dự hội nghị, hội thảo ở nước ngoài do Lãnh đạo Viện, nghiên cứu viên Viện KHGDVN trình bày. Báo cáo viên tại seminar:

- PGS.TS. Trần Huy Hoàng, Phó viện trưởng Viện KHGDVN;

- ThS. Bùi Thanh Xuân, TT NC Giáo dục Không chính quy;

- ThS. Nguyễn Thị Trang, TT NC Giáo dục Mầm non.

Kính mới Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị và các cán bộ, nghiên cứu viên quan tâm đến dự.

14h00

Phòng họp B20

 

Họp nhóm nghiên cứu về giáo dục đạo đức lối sống. Tổ Thư ký chuẩn bị và mời họp.

15h00

Phòng họp

A13

Lãnh đạo Viện gặp gỡ và tọa đàm với đoàn chuyên gia Nhật Bản. Phòng NCGD Thể chất-Trung tâm NCGD Phổ thông chuẩn bị và mời.

Thứ Năm

31/8

08h00

PH.D Bộ GD&ĐT

LĐ Viện Hop về nội dung giảm tải chương trình do TT Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. TT GD Phổ thông chuẩn bị và cùng dự

Thứ Sáu

01/9

 

08h00

Phòng họp A4

Họp về kế hoạch giáo dục nhà trường TH School. Nhóm Thư ký chuẩn bị và mời họp.

14h00

Phòng họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Nguyễn Thị Thu Hà, chuyên ngành QLGD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời

Thứ Bẩy

02/9

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9

(Từ 02/9 đến hết ngày 04/9/2017)