Lịch công tác tuần 40 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

01/10/2017 20:59 GMT+7
Lịch công tác tuần 40 năm 2017 (Từ ngày 02/10 đến ngày 07/10/2017)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 02/10

08h00

Phòng họp A13

Giao ban tuần. Thành phần: Theo qui định. Phòng THHCQT chuẩn bị.

Thứ Ba

03/10

08h00

Phòng họp A4

Lãnh đạo Viện họp với Tổ thư kí Đề án 54. Tổ thư kí chuẩn bị

14h00

Phòng họp A4

Họp Bàn giao hồ sơ Dự án “ Xây dựng trường TN KHGD” từ BQL sang chủ đầu tư quản lý (những hồ sơ đã thực hiện xong khối lượng). PVT Trần Huy Hoàng chủ trì. Ban Quản lý phối hợp với phòng THHCQT và phòng KTTV chuẩn bị.

Thứ Tư

04/10

 

08h00

Phòng họp B20

Họp nhóm NC chế độ chính sách cho GS, PGS. Trung tâm QLGD chuẩn bị và mời họp.

09h30

Phòng họp B20

Họp nhóm nghiên cứu định mức giờ dạy giáo viên và chế độ chính sách GV. Trung tâm QLGD chuẩn bị và mời họp.

10h00

Phòng họp A13

Họp về kế hoạch hoạt động CLB nhà khoa học trẻ. PVT Lê Anh Vinh chủ trì  P.TCCB chuẩn bị và mời

15h00

Phòng họp A4

Tổ chức seminar luận án cho NCS Ngô Hải Chi, chuyên ngành LL&LSGD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

Thứ Năm

05/10

08h00

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Đức Thành, chuyên ngành LL&PPDHBM Toán. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

14h00

Phòng họp A13

Họp nhóm phối hơp triển khai Đề án thực nghiệm TH School. Viện trưởng chủ trì. Kính mời trưởng nhóm chuẩn bị kế hoạch và báo cáo.

14h00

Phòng họp A4

Tổ chức seminar luận án cho NCS Lê Hồng Hạnh, chuyên ngành QLGD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

16h00

Phòng họp B20

Họp về Báo cáo thường niên. Phó Viện trưởng Lê Anh Vinh chủ trì . Tổ thư ký chuẩn bị và mời họp.

Thứ Sáu

06/10

 

08h30

Phòng họp A4

Tổ chức seminar luận án cho NCS Hoàng Quốc Vinh, chuyên ngành QLGD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

14h00

Phòng họp A4

Họp về Đề án trường thực nghiệm. Viện trưởng chủ trì. Kính mời nhóm nghiên cứu TTNCGDPT, trưởng phòng QLKH, TCCB, KT-TV, đại diện BGH trường thực nghiệm.

Thứ Bẩy

07/10

14h00

79 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng

 

Hội nghị tài chính Viện KHGDVN. Thành phần: Thường vụ Đảng ủy Viện, LĐ Viện, Ban Thường vụ Công đoàn Viện, Bí thư các chi bộ, Trưởng ban Thanh tra nhân dân Viện, Bí thư đoàn TNCSHCM, LĐ các đơn vị, chủ tịch các CĐ bộ phận/ CĐCS thành viên. Phòng KTTV chuẩn bị.

Chủ nhật

08/10

08h00

Giao ban quí IV/2017. Thành phần: Theo qui định. Phòng THHCQT chuẩn bị.