Lịch công tác tuần 49 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

03/12/2017 20:44 GMT+7
Lịch công tác tuần 49 năm 2017 (Từ ngày 04/12 đến ngày 09/12/2017)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

 

Thứ hai 04/12

08h00

Hội trường C53

Hội thảo khoa học năm 2017 của NCS. Kính mời thành viên các Tiểu ban tham dự :

-       08h00-10h10: Chuyên ngành LL&LSGD, chủ trì: PGS.TS. Trần Huy Hoàng và PGS.TS. Nguyễn Đức Minh

-       10h10-11h40: Chuyên ngành LL&PPDHBM, chủ trì: PGS.TS. Phạm Đức Quang và TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

-       13h30-14h30: Chuyên ngành Tâm lý học, chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh và TS. Nguyễn Hồng Thuận

-       14h30-16h45: Chuyên ngành QLGD, chủ trì: GS.TS. Phan Văn Kha và PGS. TS. Nguyễn Tiến Hùng

 

10h00

Phòng họp A13

Họp về kinh phí đề tài “Nghiên cứu mô hình đào tạo nghề dựa vào cộng đồng ở nông thôn trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế”  do Nafosted tài trợ. TP. QLKH chủ trì, phối hợp với TP. KT-TV. Kính mời đại diện; Đại diện Lãnh đạo Trung tâm NC QLGD và ông Phan Văn Nhân-Chủ nhiệm đề tài.

 

14h00

Phòng họp B20

Hội thảo góp ý cho báo cáo phân tích chính sách giáo dục vì sự phát triển bền vững. (Thành phần theo giấy mời).

 

14h00

PH.D205 Bộ GD&ĐT

Viện tham gia họp hoàn thiện báo cáo đánh giá sơ kết thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020, do Bộ trưởng chủ trì. TS. Trịnh Thị Anh Hoa chuẩn bị nội dung và mời chuyên gia ở Viện tham dự.

 

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của 02 NC, chuyên ngành LL&PPDHBM Toán. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

 

Thứ Ba

05/12

08h00

Phòng họp C53

Tổ chức kiểm tra tiến độ, bảo vệ tiểu luận tổng quan, duyệt đề cương chi tiết của NCS khóa 2016 chuyên ngành LL&PPDHBM Toán. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

 

13h30

Phòng họp B20

Tổ chức kiểm tra tiến độ, bảo vệ tiểu luận tổng quan, duyệt đề cương chi tiết của NCS khóa 2016 chuyên ngành Tâm lý học. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

 

14h00

 ĐHQG HN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN

Viện tham dự Hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH.

 

14h00

 

Tổ chức kiểm tra tiến độ, bảo vệ tiểu luận tổng quan, duyệt đề cương chi tiết của NCS khóa 2016 chuyên ngành QLGD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

 

14h00

Phòng họp C53

Tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ đào tạo năm 2017 chuyên ngành LL&PPDHBM Toán khóa 2014. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

 

Thứ Tư

06/12

 

08h00

Phòng họp A4

Tổ chức kiểm tra tiến độ, bảo vệ tiểu luận tổng quan, duyệt đề cương chi tiết của NCS khóa 2016 chuyên ngành QLGD (cả ngày). Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

08h00

Phòng họp B20

Tổ chức kiểm tra tiến độ, bảo vệ tiểu luận tổng quan, duyệt đề cương chi tiết của NCS khóa 2016 chuyên ngành LL&LSGD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

08h00

Phòng họp C53

Tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ đào tạo năm 2017 chuyên ngành LL&PPDHBM Văn – tiếng Việt khóa 2014. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

09h30

Phòng họp A13

Nhóm phân luồng, hướng nghiệp họp rà soát các công việc đã làm và triển khai các công việc tiếp theo.

14h00

Phòng họp A13

Họp về Đề án biên soạn bộ SGK Tiếng Việt cho HS Lào. PVT Trần Huy Hoàng chủ trì. KM: các chủ biên, các tác giả và tổ thư kí Đề án.

16h00

Phòng họp A13

Họp về nhiệm vụ đạo đức, kĩ năng sống. PVT Trần Huy Hoàng chủ trì. Kính mời: các thành viên trong nhiệm vụ tham dự.

Thứ Năm

07/12

08h00

Phòng họp C53

Tổ chức kiểm tra tiến độ, bảo vệ tiểu luận tổng quan, duyệt đề cương chi tiết của NCS khóa 2016 chuyên ngành QLGD (cả ngày). Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

08h00

Phòng họp B20

Tổ chức kiểm tra tiến độ, bảo vệ tiểu luận tổng quan, duyệt đề cương chi tiết của NCS khóa 2016 chuyên ngành LL&LSGD. (cả ngày) Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

14h00

Phòng họp A4

Họp Giao ban tháng 12 năm 2017. Thành phần: Theo qui định

14h30

Phòng họp A4

Lãnh đạo Viện tiếp và làm việc với Đại diện Trường Đại học North Florida, Hoa Kỳ. Kính mời Đại diện Lãnh đạo Phòng Quản lý Khoa học, Đại diện Lãnh đạo Phòng Hợp tác Quốc tế cùng dự. Phòng Hợp tác Quốc tế chuẩn bị.

16h00

Phòng họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Nguyễn Thị Thu Hà, chuyên ngành Quản lý giáo dục. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

Thứ Sáu

08/12

 

08h00

(Cả ngày)

HT Thư viện khoa học tổng hợp, Đại học Đà Nẵng.

Viện trưởng tham dự Hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH do TT Nguyễn Văn Phúc chủ trì. TS. Lê Đông Phương cùng tham dự và chuẩn bị ý kiến đóng góp.

 

14h00

Phòng họp D205

Trụ sở Bộ GD&ĐT

PVT Trần Huy Hoàng tham dự Họp góp ý Đề cương Đề án: “Ứng xử văn hóa trong trường học ” do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. TS Nguyễn Thị Hảo, TP – Trung tâm NCGD Đại học & Nghề nghiệp cùng dự.

Thứ Bẩy

09/12