Lịch đại hội công đoàn các đơn vị thuộc viện KHGDVN

08/01/2018 07:08 GMT+7
Lịch đại hội công đoàn các đơn vị thuộc viện KHGDVN (tuần 02 năm 2018, từ 08/1 đến 13/1/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

8/01/2018

8h30

52 Liễu Giai

Đại hội Công đoàn Ban nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục

Đoàn viên công đoàn đơn vị và UV BCH Công đoàn Viện được phân công

8/01/2018

9h

Số 4, Trịnh Hoài Đức

Đại hội Công đoàn Ban nghiên cứu Giáo dục Dân tộc

Đoàn viên công đoàn đơn vị và UV BCH Công đoàn Viện được phân công

8/01/2018

9h

Hội trường tầng 3, số 4 Trịnh Hoài Đức

Đại hội Công đoàn Ban nghiên cứu Đánh giá Giáo dục

Đoàn viên công đoàn đơn vị và UV BCH Công đoàn Viện được phân công

8/01/2018

9h

Hội trường tầng 4, số 4 Trịnh Hoài Đức

Đại hội Công đoàn Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Mầm non

Đoàn viên công đoàn đơn vị và UV BCH Công đoàn Viện được phân công

8/01/2018

8h30

C 53

Đại hội Công đoàn Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Phổ thông

Đoàn viên công đoàn đơn vị và UV BCH Công đoàn Viện được phân công

8/01/2018

9h

B20

Đại hội Công đoàn Trung tâm Thông tin và dự báo

Đoàn viên công đoàn đơn vị và UV BCH Công đoàn Viện được phân công

8/01/2018

14h

Hội trường tầng 3, số 4 Trịnh Hoài Đức

Đại hội Công đoàn Ban nghiên cứu Giáo dục Thường xuyên

Đoàn viên công đoàn đơn vị và UV BCH Công đoàn Viện được phân công

8/01/2018

14h

B 20

Đại hội Công đoàn Trung tâm NC Tâm lý học - Giáo dục học

Đoàn viên công đoàn đơn vị và UV BCH Công đoàn Viện được phân công

8/01/2018

14h

106 Trần Hưng Đạo

Đại hội Công đoàn Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Đại học

Đoàn viên công đoàn đơn vị và UV BCH Công đoàn Viện được phân công

8/01/2018

14h

VP Tạp chí

Đại hội Công đoàn Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam

Đoàn viên công đoàn đơn vị và UV BCH Công đoàn Viện được phân công