Lịch công tác tuần 32 năm 2018 (Bổ sung lần 3)

07/08/2018 15:57 GMT+7
Lịch công tác tuần 32 năm 2018 (Từ ngày 06/8 đến ngày 11/8/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 06/8

8h00

PH tầng 4

52 Liễu Giai

Ban Thanh tra Nhân dân Viện làm việc với Ban NC. Giáo dục Đặc biệt

8h30

Phòng họp A4

Tiếp và làm việc với Đại diện Thư viện Quốc hội, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jakarta, Indonesia. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh chủ trì; Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Dự báo. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị

9h00

Phòng họp A13

Viện trưởng làm việc với Tạp chí KHGDVN

10h00

Phòng họp A13

Họp giao ban Lãnh đạo Viện. Trưởng các Phòng chức năng cùng dự

14h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ họp rà soát CTGDPT mới. Thành phần theo giấy mời

Thứ Ba

07/8

8h00

Phòng họp A4

Họp về xây dựng chương trình giáo dục của Trường Thực nghiệm. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì; Tổ thư ký chuẩn bị và mời

14h00

Bộ GD&ĐT

Họp thẩm định tài liệu do Vụ CT HSSV chủ trì. PVT Trần Huy Hoàng dự họp

Thứ Tư

08/8

8h00

Hội trườngC53

Hội thảo quốc gia tham vấn về bộ công cụ Dự án năng lực số của trẻ em Châu Á-Thái Bình Dương (DKAP). PVT Lê Anh Vinh chủ trì. Trung tâm NC. Giáo dục Phổ thông chuẩn bị và mời

8h00

Phòng họp B20

Vụ KHTC thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại Viện và các đơn vị trực thuộc. Phòng TC-QT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu

[Thời gian đến hết ngày 9/8/2018]

9h30

Phòng họp A4

Họp hoàn thiện kế hoạch năm học 2018-2019 của Trường Thực nghiệm. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng, Ban Giám hiệu các Trường Thực nghiệm

14h00

Phòng họp A4

Họp hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng, Thường vụ Công đoàn Viện. [Chuyển xuống 16h00 chiều Thứ 6]

16h00

Phòng họp A4

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Ngô Văn Khánh, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Năm

09/8

9h00

Phòng họp A13

Họp với đại diện UNESCO Hà nội về khung kế hoạch hợp tác. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh chủ trì. TS Trịnh Thị Anh Hoa, TS. Lương Việt Thái và ThS. Phạm Huệ Hương cùng dự

9h30

Phòng họp A4

Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp phó các đơn vị: Ban NC. Giáo dục Dân tộc; Ban NC. Đánh giáo Giáo dục; Ban NC. Giáo dục Thường xuyên. Thành phần: Lãnh đạo Viện; Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng, Công đoàn Viện; Lãnh đạo và cán bộ của 3 Ban Nghiên cứu

10h30

Phòng họp A13

Họp nhóm Đề án Lịch sử Việt - Lào. PVT Lê Anh Vinh chủ trì. Tổ thư kí chuẩn bị báo cáo và mời họp

14h00

Phòng họp A4

Họp về kết quả duyệt quyết toán các Trường Thực nghiệm. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng các Phòng chức năng, Hiệu trưởng các trường Thực nghiệm. Phòng TC-QT chuẩn bị báo cáo

15h30

Phòng họp B20

Họp về công tác bồi dưỡng tư vấn học sinh. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì; Đại diện Lãnh đạo Phòng QLKH, ĐT&HTQT; Phòng TCQT; Trung tâm NC. Tâm lý học và Giáo dục học

Thứ Sáu

10/8

8h00

HT A, Bộ GD&ĐT

Bộ trưởng và các Thứ trưởng dự các hội nghị thực hiện quy trình đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thành phần theo giấy triệu tập

8h00

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

14h00

Phòng họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Nguyễn Lê Vân Dung, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

16h00

Phòng họp A4

Họp hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng, Thường vụ Công đoàn Viện. [Chuyển lịch từ chiều Thứ 4]

Thứ Bẩy

11/8

14h00

Khách sạn Grand Hạ Long, Quảng Ninh

Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với Giáo dục Thường xuyên do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì. Thành phần theo giấy mời