Lịch công tác tuần 35 năm 2018 (Có bổ sung)

27/08/2018 17:45 GMT+7
Lịch công tác tuần 35 năm 2018 (Từ ngày 27/8 đến ngày 01/9/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 27/8

9h30

Trường Tiểu học Thực nghiệm

Họp chuẩn bị Lễ khai giảng năm học 2018-2019 các Trường Thực nghiệm. Thành phần: Ban Giám hiệu 3 Trường TN; Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng

14h00

Phòng họpB20

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Trần Văn Hoan, chuyên ngành LL&PPDHBM Toán. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

15h00

Phòng họp A13

Họp về Dự án STEPP. PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương chuẩn bị và mời họp

Thứ Ba

28/8

8h00

PH C, Bộ GD&ĐT

Họp góp ý hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần: Theo giấy mời

8h00

Phòng họpB20

Họp BCH Hội Cựu giáo chức Viện

8h00

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Thị My, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

8h30

Phòng họp A4

Tọa đàm khoa học: Nghiên cứu về chế độ làm việc và hao phí sức lao động của nhà giáo. Báo cáo viên:  PGS.TS. Vũ Quang Thọ, Viện trưởng Viện Công nhân, Công Đoàn. Thành phần: Lãnh đạo Viện, đại diện các Phòng chức năng, cán bộ của Ban NC. Chính sách và CLPTGD; các chuyên gia và cán bộ có quan tâm

14h00

PH G, Bộ GD&ĐT

Viện trưởng dự Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình KHGD cấp Quốc gia

14h00

Phòng họp A4

Họp về quản lý các đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu Quốc gia về KHGD. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng. [Hoãn]

15h30

Phòng họp B20

Họp Ban soạn thảo Đề án tiếp nhận và sử dụng tài trợ từ Quỹ Thiện Tâm. Thành phần: Ban soạn thảo. Ban NC GDĐB chuẩn bị

Thứ Tư

29/8

8h00

Phòng họp A4

Họp Thường trực Hội đồng KH&ĐT Viện để bàn về định hướng kiện toàn HĐ KH&ĐT Viện. Thư ký HĐ KH&ĐT Viện chuẩn bị nội dung, Phòng QLKH, ĐT&HTQT mời

8h00

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Đỗ Đức Trị, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp A4

Họp về Quy định kéo dài thời gian làm việc đối với CCVC Viện KHGDVN. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng. Phòng TC-HC chuẩn bị

Thứ Năm

30/8

8h00

Hội trường C53

Hội nghị về công tác Đảng của Viện KHGDVN. Thành phần: BCH ĐUV; Cấp ủy các Chi bộ; Đại biểu mời: Lãnh đạo Viện, Chủ tịch CĐV, Bí thưĐoàn TN Viện

14h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ họp phiên thứ nhất tiểu ban Giáo dục phổ thông thuộc Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực. Thành phần: Thành viên tiểu ban và cán bộ theo giấy mời

14h00

Tại Trường TH School

Đoàn của Viện làm việc với Trường TH School. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

16h00

Phòng họp A4

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Dương Thế Việt, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Sáu

31/8

8h00

Phòng họp A4

Họp giao ban cơ quan Viện tháng 8/2018. Thành phần theo quy định

8h00

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thanh Hùng, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

8h30

Trung tâm TT&DB

Xeminar khoa hc “K năng trình bày kết qu phân tích trong nghiên cu khoa hc giáo dc”, do TS. Nolwen Henaff – Chuyên gia ca IRD trình bày. Thành phn: Cán bộ Trung tâm Thông tin và D báo và các cán bquan tâm

14h00

Phòng họp B20

Họp về công tác bồi dưỡng tư vấn học sinh. Tổ Thư ký chuẩn bị và mời

14h30

Phòng họp A4

Tổ chức seminar luận án cho NCS Nguyễn Thị Thanh Bình, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

17h00

Các đơn vị

Các đơn vị tổng vệ sinh, kiểm tra và tắt các thiết bị điện trước khi nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9

 

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9/2018

(đến hết ngày 03/9/2018)