Lịch công tác tuần 36 năm 2018

03/09/2018 22:33 GMT+7
Lịch công tác tuần 36 năm 2018 (Từ ngày 03/9 đến ngày 08/9/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 03/9

NGHỈ BÙ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9/2018

Thứ Ba

04/9

 

9h30

Phòng họp B20

Họp về tiếp nhận tài trợ Quỹ Thiện Tâm. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh chủ trì; Lãnh đạo Ban NC.GDĐB; Trưởng Phòng TCQT

10h00

Phòng họp B20

PVT Nguyễn Đức Minh làm việc với Lãnh đạo Ban NC.GDĐB về các hoạt động nghiên cứu cuối năm 2018

10h30

Phòng họp B20

Họp về hoạt động của Trung tâm Ứng dụng KHGD. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh chủ trì; Đại diện Lãnh đạo các phòng chức năng, Trung tâm Ứng dụng KHGD

10h00

Phòng họp A4

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Dương Thế Việt, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp A4

Họp về quản lý các đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu Quốc gia về KHGD. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng

15h30

Phòng họp A4

Họp về quản lý trang tin điện tử của Viện. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng, Lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Dự báo

Thứ Tư

05/9

7h30

50 Liễu Giai

Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 của các Trường Thực nghiệm. Thành phần theo giấy mời

10h00

Phòng họp A4

Họp Thường trực Hội đồng KH&ĐT Viện để bàn về định hướng kiện toàn HĐ KH&ĐT Viện. Thư ký HĐ KH&ĐT Viện chuẩn bị nội dung. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp A4

Họp về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm NC.GDPT. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng, Lãnh đạo Trung tâm NC. GDPT. Trung tâm NC.GDPT chuẩn bị

15h30

Phòng họp A4

 

Họp về việc phê duyệt đề án tăng cường các hoạt động giáo dục của các trường Thực nghiệm. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện, đại diện Lãnh đạo các phòng chức năng, Hiệu trưởng các trường Thực nghiệm

Thứ Năm

06/9

8h30

PH E, Bộ GD&ĐT

Họp về Quy chế tổ chức và hoạt động của các Trung tâm thuộc tiểu phần 3.1 Dự án RGEP do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh; Đại diện Lãnh đạo Phòng TC-HC, Trung tâm NC.GDPT

8h00

Phòng họp B20

Họp BCH Đoàn Thanh niên Viện

10h00

Phòng họp A13

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Viện

14h00

Phòng họp B20

Họp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Viện 

14h00

Phòng họp A4

Tiếp và làm việc với đoàn công tác của World Bank về Dự án “Nâng cáo chất lượng giáo dục tiểu học cho trẻ điếc - Quality Improvement of Primary Education for Deaf Children”. Ban NC.GDĐB chuẩn bị và mời

15h00

Phòng họp A13

Họp Đảng ủy Viện

Thứ Sáu

07/9

8h30

Hội trường C52,53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Văn Hồng, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời.

14h00

Phòng họp A4

Họp về công tác bồi dưỡng tư vấn học sinh. Tổ Thư ký chuẩn bị và mời

Thứ Bẩy

08/9