Lịch công tác tuần 40 năm 2018 (Có bổ sung, điều chỉnh)

01/10/2018 22:22 GMT+7
Lịch công tác tuần 40 năm 2018 (Từ ngày 01/10 đến ngày 06/10/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 01/10

10h00

Phòng họp A13

Hội ý về công tác chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh TW. Thành phần: Lãnh đạo Viện; Trưởng các Phòng chức năng; BCH Quân sự Viện

14h00

Văn phòng WB

PVT Nguyễn Đức Minh làm việc với WB. Đại diện Lãnh đạo Ban NCGD Đặc biệt, Ban NCGD Dân tộc cùng dự

15h00

Hội trường tầng 3, Trường TN KHGD,

50 Liễu Giai

Công bố Quyết định bổ nhiệm CBQL Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực nghiệm Khoa học Giáo dục. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng, Chủ tịch Công đoàn Viện, toàn thể CBGV của Trường Thực nghiệm KHGD

Thứ Ba

02/10

 

7h45

Hội trường C53

Đoàn kiểm tra của Hội đồng GDQPANTrung ươnglàm việc với Viện về công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Thành phần theo triệu tập: Lãnh đạo Viện, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện, Ban CHQS Viện. Phòng TC-HC và Phòng TC-QT chuẩn bị

9h00

Văn phòng WB

PVT Nguyễn Đức Minh làm việc với WB. Đại diện Lãnh đạo TTNC GD Phổ thông, Ban NC Đánh giá Giáo dục cùng dự. [chuyển xuống 14h00 chiều]

14h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm với Đoàn kiểm tra công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh của Hội đồng GDQPAN Trung ương. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện tham dự

14h00

Phòng họp

A4

Họp với Trung tâm Tâm lý học và Giáo dục học. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì; Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng; toàn thể cán bộ Trung tâm Tâm lý học và Giáo dục học

Thứ Tư

03/10

 

8h00

Phòng họp A13

Họp về triển khai kết luận Kiểm toán Nhà nước. Thành phần: Lãnh đạo Viện; Trưởng các Phòng chức năng. Phòng TC-QT chuẩn bị báo cáo

10h00

Phòng họp A13

Họp về phương án giải quyết thủ tục viên chức quá thời hạn đào tạo ở nước ngoài. Phòng TC-HC chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp

A4

Họp về công tác bàn giao và các hoạt động của Trường Thực nghiệm KHGD. Thành phần: Lãnh đạo Viện; Lãnh đạo các Phòng chức năng; BGH Trường Thực nghiệm KHGD

14h30

PH D205, Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ họp về Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện KHGDVN. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh; Đại diện Lãnh đạo Phòng TC-HC, Trung tâm NC.GDPT, Ban NC.GDĐB

Thứ Năm

04/10

 

8h00

Phòng họp A4

Giao ban sơ kết quý 3/2018. Thành phần theo quy định

13h30

Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư và hợp tác trong giáo dục và đào tạo. Thành phần theo giấy mời

14h00

Phòng họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Vũ Thị Dung, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Sáu

05/10

 

8h30

Phòng họp A4

Tập huấn điều phối viên khảo sát thử nghiệm dự án STEPP. Ban NC. Đánh giá Giáo dục chuẩn bị và mời

8h30

Phòng họp B20

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Nguyễn Thị Thu Huệ, chuyên ngành LL&PPDHBM Toán. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời.

14h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Họp kết thúc đợt đánh giá kĩ thuật Dự án RGEP của WB do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì. Thành phần theo giấy mời

Thứ Bẩy

06/10