Lịch công tác tuần 51 năm 2018

16/12/2018 23:23 GMT+7
Lịch công tác tuần 51 năm 2018 (Từ ngày 17/12 đến ngày 22/12/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai

17/12

8h00

PH tầng 4

52 Liễu Giai

Tổ chức lớp đào tạo Âm ngữ trị liệu Nhi 2018

(Thời gian học cả tuần)

8h30 - 17h00

Phòng họp C53

(cả tuần)

Lớp tập huấn chương trình học giả Fulbright 2018 với chủ đề Phương pháp xác định, đo lường, phân tích các chỉ số cơ bản về học tập, giáo dục người lớn học tập suốt đời”. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện, Đại diện Lãnh đạo Ban NCGD Thường xuyên, Đại diện Phòng QLKH, ĐT&HTQT và các học viên

8h30

 

Phòng họp B20

Kiểm tra tiến độ đào tạo cho NCS chuyên ngành LL&PPHDBM Văn - Tiếng Việt, khóa 2015. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

13h30

Phòng họp A13

Họp giao ban. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng

14h00

Phòng họp C51

Tổ chức seminar luận án cho NCS Lê Bình Dương, chuyên ngành LL&PPDHBM Toán. Phòng QLKH, ĐT&QHQT chuẩn bị và mời

14h00

 

Phòng họp B20

Kiểm tra tiến độ đào tạo cho NCS chuyên ngành LL&LSGD, khóa 2015. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

 

Phòng họp A4

Kiểm tra tiến độ đào tạo cho NCS chuyên ngành QLGD, khóa 2015. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

15h00

Phòng họp A13

Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức các Hội đồng thẩm định chuyên môn Đề án Việt-Lào. Tổ thư kí chuẩn bị và mời họp

17h00

Phòng họp A13

Họp về công tác tổ chức Hội thảo và Kỉ niệm 40 năm thành lập Trường TN KHGD. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng, BGH Trường TN KHGD

Thứ Ba

18/12

8h30

 

Phòng họp A4

Khai mạc Hội đồng thẩm định các môn: Toán và Khoa học tự nhiên thuộc Đề án Việt – Lào. Tổ thư kí chuẩn bị và mời

8h30

Phòng họp A13

Làm việc với UNICEF và công ty LittleLives (Singapore). Thành phần: PVT Lê Anh Vinh chủ trì, TTNC GD Mầm non, Phòng QLKH, ĐT&HTQT

9h30

Phòng họp A4

Họp Hội đồng thẩm định chương trình thí điểm dạy học song ngữ Việt-Lào

8h30

Phòng họp tầng 2

106 THĐ

(từ 18-20/12)

Họp Hội đồng thẩm định chương trình thí điểm dạy học song ngữ Việt-Lào

8h30 - 12h00

Phòng họp B20

Lớp tập huấn chương trình học giả Fulbright 2018 với chủ đề Phương pháp xác định, đo lường, phân tích các chỉ số cơ bản về học tập, giáo dục người lớn học tập suốt đời”. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện, Đại diện Lãnh đạo Ban NCGD Thường xuyên, Đại diện Phòng QLKH, ĐT&HTQT và các học viên

08h00

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Thị Thu Hằng, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp A4

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc làm việc với Viện KHGDVN. Thành phần: Tập thể Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng chức năng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện, Chủ tịch Công đoàn Viện, Bí thư Đoàn thanh niên Viện

14h00

Phòng họp A13

Họp Hội đồng thẩm định chương trình thí điểm dạy học song ngữ Việt-Lào

17h00

Phòng họp B20

Họp nhóm nghiên cứu về giáo dục giá trị. Tổ Thư ký chuẩn bị và mời họp

17h00

Phòng họp A4

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của  NCS Đỗ Sa Kỳ, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&QHQT chuẩn bị và mời

Thứ Tư

19/12

8h30

Phòng họp A4

Khai mạc Hội đồng thẩm định các môn: Thế giới quanh ta, Vật lý, Hóa học và Sinh học thuộc Đề án Việt – Lào. Tổ thư kí chuẩn bị và mời

8h30

Phòng họp A13, C52, D24, D31

(Cả ngày)

Họp Hội đồng thẩm định chương trình thí điểm dạy học song ngữ Việt-Lào

8h30

Phòng họp B20

Họp Hội đồng xét tuyển NCS năm 2018 (phiên thứ ba). Kính mời các thành viên Hội đồng tham dự. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

9h30

Phòng họp A4

Sinh hoạt khoa học “Phương pháp sư phạm: Sử dụng tiếng Anh (EMI) trong giảng dạy các môn học”. Diễn giả: TS. David Caldwell-Đại học Nam Úc. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện, cán bộ, giáo viên quan tâm tham dự. 

14h00

 

Phòng họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Phan Hùng Thư, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp B20

Họp nhóm nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số. Tổ Thư ký chuẩn bị và mời họp

Thứ Năm

20/12

8h30

Phòng họp A13

Họp nhóm nghiên cứu về mô hình trường liên cấp. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì. Thư kí chuẩn bị và mời họp

14h00

Trường TN KHGD

Họp về công tác cơ sở vật chất khu vực 50-52 Liễu Giai. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì, Lãnh đạo Phòng TC-QT, BGH Trường TN KHGD. Phòng TC-QT phối hợp với BGH Trường TN KHGD chuẩn bị báo cáo

 

Thứ Sáu 21/12

7h30

Phòng họp A4

Hội thảo “Phân luồng học sinh sau trung học cơ sở: Thực trạng và Giải pháp”. Thành phần theo giấy mời

8h00

Bộ GD&ĐT

Hội thảo tiếp cận “Giáo dục thông minh” trong đổi mới giáo dục phổ thông. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện và cán bộ theo giấy mời

15h00

Hội trường   Vip 1, tầng 2, Khách sạn TQT, số 1 Yết Kiêu, Hà Nội

Tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ năm 2018. Thành phần: các đại biểu theo giấy mời. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Bẩy 22/12

8h30

48 Liễu Giai

Họp HĐTV Trường QTHN. Thành phần: các thành viên Hội đồng