Lịch công tác tuần 22 năm 2019 (Điều chỉnh lần 2)

28/05/2019 16:21 GMT+7
Lịch công tác tuần 22 năm 2019 (Từ ngày 27/5 đến ngày 01/6/2019)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai

27/5

9h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Khai mạc đợt hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Dự án RGEP của Ngân hàng Thế giới. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh và cán bộ theo giấy mời tham dự

16h00

PH C, Bộ GD&ĐT

Họp chuẩn bị tổ chức Diễn đàn về Giáo dục vì sự phát triển bền vững và Giáo dục công dân toàn cầu. Thành phần tham dự theo giấy mời

Thứ Ba

28/5

8h30

PH D205, Bộ GD&ĐT

Thường vụ Đảng ủy Bộ làm việc với Đoàn khảo sát của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc nắm tình hình công tác tuyên giáo giai đoạn 2016-2019

8h30

Phòng họp A4

Tổ chức seminar luận án cho NCS Lê Ngọc Hoa, khóa 2015 chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp A4

Tổ chức seminar luận án cho NCS Nguyễn Văn Cao, khóa 2015 chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

16h00

Phòng họp A13

Họp về phương án hoạt động của Trung tâm ƯDKHGD và Trung tâm GDĐBQG. Thành phần: Lãnh đạo 2 Trung tâm; Trưởng các phòng chức năng. [chuyển sang 9h15 sáng thứ 4]

Thứ Tư

29/5

8h00

Phòng họp A13

Họp Hội đồng rà soát hồ sơ viên chức đăng kí dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên chính năm 2019. Thành phần theo quyết định. Phòng TC-HC chuẩn bị và mời

9h15

Phòng họp A13

Họp về phương án hoạt động của Trung tâm ƯDKHGD và Trung tâm GDĐBQG. Thành phần: Lãnh đạo 2 Trung tâm; Trưởng các phòng chức năng

9h45

Tạp chí KHGDVN

Họp về triển khai Dự án nâng cấp Tạp chí KHGDVN

10h30

Phòng họp A13

Làm việc với NXB Tư pháp. Thành phần theo thư mời

14h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Hội nghị giao ban cơ quan Bộ tháng 5. Thành phần: Viện trưởng tham dự

Thứ Năm

30/5

8h00

Phòng họp A13

Họp Hội đồng xét cử viên chức đăng kí học sau đại học năm 2019. Thành phần theo quyết định. Phòng TC-HC chuẩn bị và mời

8h30

Phòng họp A4

Họp về chỉ số phát triển giáo dục tiểu học. TS Trịnh Thị Anh Hoa chuẩn bị và mời

9h00

Phòng họp B20

UBKT Công đoàn Viện kiểm tra, giám sát công đoàn Phòng Tài chính - Quản trị

14h00

Phòng họp tầng 3

Số 4 THĐ

UBKT Công đoàn Viện kiểm tra, giám sát công đoàn Trung tâm NCGD Mầm non

 

Thứ Sáu

31/5

8h30

Trường TH, THCS, THPT Thực nghiệm KHGD

UBKT Công đoàn Viện kiểm tra, giám sát công đoàn Trường TH, THCS và THPT TN KHGD

8h30

Phòng họp A4

Nghiệm thu cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ “Giáo dục giá trị cho học sinh THPT trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”, mã số B2017.VKG.05, do PGS.TS. Nguyễn Hồng Thuận làm chủ nhiệm. Thành phần: đại diện Lãnh đạo Viện, các thành viên Hội đồng; đại diện các phòng chức năng, Trung tâm thông tin và dự báo, Tạp chí KHGDVN

14h00

Phòng họp B20

Tổ chức seminar luận án cho NCS Lê Thị Thương Thương, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Bẩy

01/6