Lịch công tác tuần 25 năm 2019

16/06/2019 23:29 GMT+7
Lịch công tác tuần 25 năm 2019 (Từ ngày 17/6 đến ngày 22/6/2019)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai

17/6

8h00

Phòng họp A13

Họp Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 Trường Thực nghiệm. Thành phần: các thành viên Ban chỉ đạo

14h00

Trung tâm GDĐBQG

Trao quyết định CBQL Trung tâm Giáo dục Đặc biệt quốc gia. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh, Phòng TC-HC, toàn thể CCVC Trung tâm GDĐBQG

16h00

Phòng họp

 A4

Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ B2017-VKG-01NV do GS.TSKH. Trần Văn Nhung chủ nhiệm. Thành phần: Hội đồng nghiệm thu, đại diện Lãnh đạo Viện và nhóm nghiên cứu

Thứ Ba

18/6

8h30

Phòng họp A13

Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng các phòng chức năng

14h00

Phòng họp

 A4

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của  NCS Trần Đại Nghĩa, khóa 2016 chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp

A13

Họp nhóm nghiên cứu về đo nghiệm. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì. Tổ Thư ký chuẩn bị và mời họp

15h30

Phòng họp

B20

Nghiệm thu cơ sở Đề tài B2017-VKG-04 do ThS. Võ Thanh Hà chủ nhiệm. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện, các thành viên Hội đồng, Lãnh đạo Trung tâm PTBVCLGDPTQG

Thứ Tư

19/6

8h00

Phòng họp

 A4

Làm việc với Vụ GDTX. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh chủ trì, Lãnh đạo và cán bộ Ban NC. Giáo dục Thường xuyên. Ban NC. Giáo dục Thường xuyên chuẩn bị và mời

8h30

Phòng họp

B20

Họp nhóm nghiên cứu nhiệm vụ phối hợp với PLAN. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng chủ trì. Thư kí chuẩn bị và mời họp

10h30

Phòng họp

A13

Trao quyết định nghỉ hưu cho ThS Bế Hồng Hạnh, Phó trưởng ban NCGD Thường xuyên. Thành phần: Đại  diện Lãnh đạo Viện, Đại diện các phòng chức năng; Đại diện Công đoàn Viện, Lãnh đạo và cán bộ Ban NCGD Thường xuyên

Thứ Năm

20/6

9h00

Ban NC. Giáo dục Dân tộc

Hi tho đề tài "Gii pháp nâng cao năng lc tiếng Vit cho hc sinh tiu hc người dân tc thiu s theo yêu cu ca chương trình giáo dc ph thông mi". Thành phn: PVT Nguyn Đức Minh, cán b theo giy mi và cán b  quan tâm tham d

 

Thứ Sáu

21/6

9h00

PH C, Bộ GD&ĐT

Viện trưởng dự họp Ban thường vụ Đảng ủy Bộ định kỳ tháng 6/2019

14h00

Phòng họp A13

Họp tập thể Lãnh đạo Viện

15h00

Phòng họp A13

Họp Đảng ủy Viện

Thứ Bẩy

22/6