Lịch công tác tuần 27 năm 2019

30/06/2019 23:31 GMT+7
Lịch công tác tuần 27 năm 2019 (Từ ngày 01/7 đến ngày 07/7/2019)

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai

01/7

9h00

Phòng họp A13

Viện trưởng làm việc với Trung tâm ứng dụng KHGD. Mời đại diện Lãnh đạo 3 phòng chức năng tham dự. TS. Trần Thị Phương Nam chuẩn bị kế hoạch năm 2019, kế hoạch 3 năm 2020-2022

10h30

Phòng họp A13

Viện trưởng làm việc với Tạp chí KHGDVN về hoàn thiện kế hoạch tài chính năm 2019, kế hoạch 3 năm 2020-2022

14h00

Phòng họp A13

Họp Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh Trường Thực nghiệm. Thành phần: Theo quyết định

15h30

Phòng họp A13

Họp hoàn thiện kế hoạch tài chính của Viện 3 năm 2020-2022. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng. Phòng TCQT chuẩn bị báo cáo, tổng hợp ý kiến

Thứ Ba

02/7

9h00

KS Melia Hà Nội, 44 Lý Thường Kiệt

Khai mạc Hội nghị Unesco. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh tham dự

15h00

Phòng họp A4

Họp về xây dựng chương trình Thực nghiệm. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện; nhóm nghiên cứu, BGH Trường Thực nghiệm, Trưởng phòng TC-QT

Thứ Tư

03/7

8h30

Ban NC. Chính sách &CLPTGD

Viện trưởng làm việc với Ban NC. Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục

14h00

PH C, Bộ GD&ĐT

Họp Ban soạn thảo Thông tư quản lý đề tài, đề án cấp Bộ của Bộ GDĐT. Thành phần tham dự theo giấy mời

Thứ Năm

04/7

8h00

KS Melia Hà Nội, 44 Lý Thường Kiệt

Hội thảo quốc tế Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch phát triển giáo dục. Thành phần: Ban Tổ chức, Tổ thư ký và các đại biểu theo giấy mời

10h30

PH B, Bộ GD&ĐT

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp Đoàn Lãnh đạo Bộ Giáo dục Colombia. Thành phần: Đại diện lãnh đạo Viện tham dự.

11h00

Phòng họp A4

Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác giữa Viện KHGDVN và Viện KICCE (Hàn Quốc). Thành phần: Đại diện lãnh đạo Viện; đại diện lãnh đạo các PCN; đại diện lãnh đạo và cán bộ Trung tâm NCGD Mầm non. Phòng QLKH, ĐT và HTQT phối hợp với Trung tâm NCGD Mầm non chuẩn bị


Thứ Sáu

05/7

8h00

HT A, Bộ GD&ĐT

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thành phần: Lãnh đạo Viện tham dự

8h00  -17h00

KS Adonis, 55 Quang Trung

Tập huấn Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch phát triển giáo dục. Thành phần: các học viên đăng ký tham dự (ngày thứ nhất)

14h00

PH C, Bộ GD&ĐT

Họp xây dựng Thông tư Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật. Thành phần tham dự theo giấy mời

Thứ Bẩy

06/7

8h00  -17h00

KS Adonis, 55 Quang Trung

Tập huấn Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch phát triển giáo dục. Thành phần: các học viên đăng ký tham dự (ngày thứ hai)

Chủ Nhật

07/7