Lĩnh vực nghiên cứu
Trạng thái đề tài
Cấp đề tài
Năm bảo vệ
Số TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
1 test speed le huy
2 Xác định tiêu chí đánh giá kết quả học chuyên đề của người lớn tại trung tâm học tập cộng đồng ThS. Trần Thị Vân
3 Biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập tại Hà Nội ThS. Nguyễn Văn Hưng
4 Nghiên cứu xây dựng một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh lớp 4, 5 trường tiểu học thực nghiệm theo định hướng đổi mới chương trình GDPT sau 2015 ....
5 Nghiên cứu thiết kế và sử dụng phương tiện dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở ThS. Cao Thị Phương Chi
6 Xác định hệ thống tiêu chí xây dựng xã hội học tập ở cơ sở xã/phường/thị trấn ThS. Bế Hồng Hạnh
7 Đề xuất mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, định hướng hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập chương trình các môn học thuộc lĩnh vực giáo dục đạo đức – giáo dục công dân ở tiểu học và thcs trong chương trình giáo dục phổ thông sau 2015 TS. Lưu Thu Thủy
8 Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ giáo sư, phó giáo sư ở Việt Nam ....
9 Thiết kế nội dung và biên soạn tài liệu học tập một số chủ đề lĩnh vực khoa học tự nhiên cấp thcs theo định hướng phát triển năng lực người học ThS.Vũ Thị Minh Nguyệt
10 Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng tây bắc ThS. Trần Thị Yên
11 Môn Toán lớp một công nghệ giáo dục với định hướng phát triển năng lực ThS. Kiều Thu Linh
12 Nghiên cứu sách giáo khoa toán của một số nước, đề xuất vận dụng vào việc viết sách giáo khoa toán việt nam đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông sau 2015 TS. Phạm Thanh Tâm
13 Biện pháp phát triển khả năng nghe hiểu lời nói cho trẻ khiếm thính cấy điện cực ốc tai Phạm Thi Trang
14 Thực trạng và giải pháp công tác giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường mầm non ThS. Vũ Thị Ngọc Minh
15 Nghiên cứu đề xuất hệ thống chỉ số đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 giai đoạn 2011-2015 ThS. Ngô Thị Thanh Tùng
16 Xây dựng một số chủ đề môn tìm hiểu xã hội cấp tiểu học trong chương trình gdpt việt nam sau 2015 ThS. Đinh Ngọc Bích Khuyên
17 Thiết kế kế hoạch chi tiết triển khai thử nghiệm chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới PGS.TS. Lê Vân Anh
18 Hoàn thiện khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam TS Lê Đông Phương
19 Phân tích sơ bộ kết quả điểm thi thpt quốc gia năm 2015 PGS.TS. Nguyễn Đức Minh
20 Kinh nghiệm quốc tế về tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên đại học ThS. Vương Hồng Hạnh