Đào tạo thạc sĩ

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ khóa 2016 (2016-2018)

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ khóa 2016 (2016-2018)

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ khóa 2016 các chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Tâm lý học, Giáo dục học, LL&PPDH bộ môn Toán

Kế hoạch đào tạo thạc sỹ năm 2015-2016

Kế hoạch đào tạo thạc sỹ năm 2015-2016

Kế hoạch đào tạo thạc sỹ năm 2015-2016 của lớp cao học Quản lý giáo dục khóa 2014

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ khóa 2015 (2015 - 2017)

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ khóa 2015 (2015 - 2017)

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ khóa 2015 các chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Tâm lý học; Giáo dục học; LL&PPDH bộ môn Toán